Zapowiedzi Imprez Zapowiedzi Imprez

XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby

30 marca 2017 godz. 11.00 - Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 - sala IRYS (parter)

[03.03.2017]

XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby,

odbędzie się w czwartek 30 marca 2017 roku od godz. 11:00

w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 - sala IRYS (parter)
 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w Biurze PIIT:
Mobile: (+48) 601 119555 Tel. (22) 628 2260, e-mail: biuro@piit.org.pl   sekretariat@piit.org.pl


Dokumenty:

Uchwała Nr  w sprawie zwołania XXVII Zwyczajnego Zgromadzenia Członków

Uchwała Nr  w sprawie zasad udziału Członków PIIT w Zgromadzeniu


Informacje dodatkowe związane ze Zgromadzeniem:
Statut PIIT
Regulamin Obrad Zgromadzenia
Ordynacja Wyborcza Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

 

NAGRODA PIIT'2016

 

10:00-10:50 Uroczystość wręczenia Nagród PIIT'2016 (XV edycja)

 

 

Termin: 30 marca 2017 roku (czwartek)
Miejsce: Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 - sala IRYS (parter)