Zapowiedzi Imprez Zapowiedzi Imprez

PIIT Patronat: X Ogólnopolski Kongres "SMART CITY-założenia i perspektywy"

28 marca 2017 roku, Warszawa

[27.02.2017]
Inteligentne miasta po polsku... Czy województwo mazowieckie realizuje koncepcję smart city?
Jakie nowe technologie dla smart cities proponuje branża oraz jak ich wykorzystanie wpływa na rozwój inteligentnych miast?

Wraz z włodarzami miast, przedstawicielami samorządu oraz biznesu, a także instytucjami naukowymi zastanowimy się nad odpowiedziami na powyższe pytania.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju Inteligentnych Miast zapraszamy do bezpłatnego udziału w X edycji ogólnopolskiego kongresu:

,,SMART CITY – założenia i perspektywy''
28 marca 2017r. Warszawa

 
Ogólnopolski Kongres "SMART CITY – założenia i perspektywy" jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne, oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli  m.in.:
Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Polski, Ambasada Szwecji Warszawa, Centrum Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Narodowa Agencja Poszanowani Energii S.A.

Partnerzy konferencji:
ThinkIt Consulting sp. z o.o. oraz VOLVO Polska.


Proponowana tematyka kongresu:
DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​
  I. PANEL DYSKUSYJNY
     Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast.
 II. PANEL DYSKUSYJNY
     Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
III. PANEL DYSKUSYJNY
     Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny
     i zrównoważony transport.

Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:
Paweł Jakubowski - Zastępca Burmistrza, Urząd miasta Opalenicy
Piotr Januszewicz - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
Jacek Terebus -  Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji, Urząd Miasta Płocka / Dyrektor zarządzający - CIFAL Płock
Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu
dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk - Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie
Małgorzata Durda - Dyrektor ds. sprzedaży autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.
 
 
Adam Kruczek - ThinkIt Consulting Sp. z o.o.
Francuskie spojrzenie na smart city
Adam Kapella - Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju Ambasady Francji w Polsce
Andrzej Pietrasik - Burmistrz Miasta, Urząd Miejski w Płońsku, Płońska Izba Gospodarcza
Krzysztof Komorowski - Ekspert w Obszarze Nowych Technologii, Instytut Sobieskiego
Mariusz Sudoł - Prawnik, Ekspert Prawa Nowych Technologii
Matthias Rehm – Główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Mateusz Kędzierski - Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii
Barbara Adamska - Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
Krzysztof Biernat - Główny Specjalista ds. Paliw i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
Szymon Firląg - Doradca, Instytut Budynków Pasywnych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
Andrzej Kaźmierski - Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
Emilia Piotrowska - Członek Zarządu Warszawskiego Alarmu Smogowego, Warszawski Alarm Smogowy
Jerzy Lejk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Aleksander Wiącek - Asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej, Zespół Mobilności Aktywnej
Tomasz Wojtkiewicz - Prezes Zarządu, Veturilo
 
Program kongresu
 
Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:
 
- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy, powiaty i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- przedsiębiorców
- media branżowe
 
 
 Więcej informacji (program, dokładna lokalizacja, rejestracja) dostępne są na stronie:
http://successpoint.pl/smart-2017-warszawa

Zapraszamy do kontaktu:
Koordynator Projektu
Klaudia Moskała
tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl