Zapowiedzi Imprez Zapowiedzi Imprez

PIIT: KONKURSY TECHNOLOGICZNE 2017 "GAZETY BANKOWEJ"

XV edycja konkursu "Lider" oraz X edycja konkursu "Hit Roku"

[19.01.2017] Wystartowały nowe edycje konkursów technologicznych „Gazety Bankowej", najstarszego magazynu ekonomicznego w Polsce – XV edycja konkursu „Lider" oraz X edycja konkursu „Hit Roku". Konkursy wyłonią w pięciu kategoriach najlepsze wdrożenia firm w obszarze nowych technologii w minionym roku oraz najciekawsze rozwiązania innowacyjne, jakie będą dostępne na rynku w 2017 r.
 
„Lider 2016" to jeden z najstarszych konkursów „Gazety Bankowej", którego celem jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, jakie zostały wprowadzone (w całości lub w części, o ile chodzi o zamknięty etap) w 2016 roku. Będą pod uwagę brane wdrożenia dokonane przez firmy z następujących sektorów:
 
1. Bankowość i finanse
2. Transport  i logistyka
3. Medycyna i farmacja
4. FMCG
5. Energetyka, paliwa i chemia
 
W tym konkursie udział biorą firmy, które takich wdrożeń dokonały. „Lider" od wielu lat cieszy się opinią konkursu, wskazującego najnowsze trendy w instytucjach finansowych i firmach w zakresie unowocześniania obsługi klientów, poprawy efektywności produkcji oraz wspomagania procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwach.

Aby wziąć udział w konkursie „Lider 2016", trzeba się do niego zgłosić w terminie od 9 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie dedykowanego formularza: http://www.gb.pl/lider-2016-pcompSzczegoly-23.html

Zgłoszenia są przyjmowane w podziale branżowym, co oznacza, że jedna firma, działająca w określonym sektorze, może dokonać wielu zgłoszeń, ale wyłącznie w ramach swojej branży.

Konkurs „Hit Roku 2017" to niejako druga strona konkursu „Lider". W tym przypadku bowiem „Gazeta Bankowa" wskazuje rozwiązania, jakie będą dostępne w 2017 r. dla uczestników rynku z tych samych pięciu branż. W tym wypadku chodzi o propozycje rozwiązań, których celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji. Zgłoszenia do konkursu „Hit Roku 2017" dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca, a więc firmy, które mają ofertę dla przedsiębiorstw z wymienionych wyżej pięciu branż. Naszą ambicją jest wskazywanie rozwiązań, dzięki którym instytucja czy firma wdrażająca je w kolejnym roku zostanie „Liderem" Gazety Bankowej i liderem rynku.

Podobnie jak w przypadku „Lidera" do konkursu „Hit Roku 2017" należy się zgłosić w terminie od 9 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie formularza w dedykowanej zakładce: http://www.gb.pl/hit-roku-2017-pcompSzczegoly-22.html

Przed dokonaniem zgłoszenia do danego konkursu, należy zapoznać się z jego regulaminem.

Laureaci nagród w poszczególnych kategoriach zostaną wybrani przez Kapitułę konkursu, złożoną z wybitnych ekspertów. Werdykt Kapituły zostanie ogłoszony na Gali Technologicznej, która odbędzie się w kwietniu 2017 r., a zwycięzcom zostaną wręczone statuetki i medale.

W spotkaniu co roku biorą udział przedstawiciele instytucji państwowych, niezależni eksperci rynku IT, dyrektorzy działów IT oraz menedżerowie projektów technologicznych firm z branż konkursowych.  W gali uczestniczą również przedstawiciele firm IT (dyrektorzy IT oraz zarządy) firm technologicznych mających swoje rozwiązania dla powyższych branż, a także członkowie kapituły.

Projekt został objęty patronatem honorowym: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także patronatem merytorycznym Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Zapraszamy do udziału w konkursach!

Aktualne informacje o projekcie pod linkiem: http://www.gb.pl/techno-biznes-2017-pcompetition-15.html
 
Kontakt:
Weronika Makar
Project Manager
tel. +48 665 890 131