Zapowiedzi Imprez Zapowiedzi Imprez

9.Forum Gospodarcze TIME

6-7 marca 2017 - Warszawa, Hotel Hilton

[15.12.2016]

9 Forum gospodarcze TIME jest wspólnym przesłaniem dwóch głównych izb gospodarczych przemysłu cyfrowego, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

Naszym celem jest sprofilowanie specjalizacji polskiego przemysłu cyfrowego w sposób odpowiadający jego możliwościom i aspiracjom. Misją wszystkich dotychczasowych edycji Forum Gospodarczego TIME (FG TIME) była prezentacja dorobku oraz prognozowanie kierunku rozwoju przemysłu ICT (elektroniki, komunikacji i technik informacyjnych).

Najważniejszym, ale oczywistym jest przyspieszenie budowy infrastruktury światłowodowej. Przez samą prezentację graficzną priorytetów chcemy zwrócić uwagę, że czynnik redystrybucji ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia innowacyjności i podniesienia poziomu kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Więcej: FG TIME 2017