Z Unii Z Unii

PIIT: MAC - inicjatywa KE "Łączność w społecznościach" (Connected Communities)

Szanowni Państwo, 15 października mija termin zgłaszania wniosków w ramach inicjatywy „Łączność w społecznościach" (Connected Communities). Najlepsze pomysły mogą zostać objęte „pomocą...

PIIT: KE opublikowała Raport ws rynku komunikacji elektronicznej i regulacji w 2014 roku

Jak informuje KE - Raport w sprawie rynku komunikacji elektronicznej i regulacji w 2014 roku (zwany również ‘raportem implementacyjnym’) został opublikowany w dniu 22 lipca 2014 r. Raport ten...

PIIT: MG-Rada UE przyjęła rozporządzenie eIDAS

W dniu 23 lipca br. Rada UE ds. Ogólnych przyjęła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji...

ICT 2013 Wilno - największe unijne forum ICT w Europie

  W dniach 6-8 listopada 2013 w Wilnie organizowana jest przez Komisję Europejską w ramach Prezydencji Litewskiej konferencja oraz sesje networkingowe EU ICT Forum "Create, Connect,...

KE- Konsultacje projektu: EGGI - Empowerment Mechanism for Gender Balanced Growth and Jobs through ICT

Szanowni Państwo, w imieniu Ewy Wolniewicz-Warskiej – Wiceprzewodniczącej Rady PIIT, Przewodniczącej Komitetu KNT - przekazujemy w załączeniu w ramach konsultacji projekt: EGGI - Empowerment...

Prezydencja Litwy w Radzie Unii Europejskiej

1 lipca 2013 roku Litwa po raz pierwszy w swojej historii obejmie Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, hasłem litewskiej Prezydencji będzie “ Focus Europe! “.  " DIGITALEUROPE ...

PIIT INFO: Zaproszenie do wyrażenia opinii nt polityki komunikacyjnej DG ds. Handlu Komisji Europejskiej

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii na temat polityki komunikacyjnej DG ds. Handlu (DG TRADE) Komisji Europejskiej...

PIIT: Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej

Jak większość z Was wie, od wielu miesięcy w Komisji UE, Parlamencie Europejskim, Komitecie Regionów i kilku innych ciałach UE trwają intensywne prace mające na celu ujęcie w ramy prawne i...

KE: Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu roboczego "Pomysły" na 2013 r.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu roboczego „Pomysły” na 2013 r. stanowiącego część 7. programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji ...

PIIT: MSZ zaprasza do udziału w projekcie Unii Europejskiej "Global Business Bridges"

Izba otrzymała z MSZ materiały informacyjne wraz z formularzami aplikacyjnymi z prośbą o ich pilne rozdystrybuowanie wśród partnerów biznesowych, którzy mogliby być...