Z Unii Z Unii

PIIT: Uwagi w konsultacjach nad kolejną wersją Europejskich Ram Interoperacyjności (EIF)

Izba po wewnętrznych konsultacjach przekazała do Ministerstwa Rozwoju Uwagi PIIT w konsultacjach nad kolejną wersją Europejskich Ram Interoperacyjności (EIF), z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych...

PIIT: Ministerstwo Rozwoju: Wspólna Inicjatywa (PAKT) dla Normalizacji Europejskiej

Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu Wspólnej Inicjatywy (PAKT) dla Normalizacji Europejskiej. W dniu 23 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie, w którym udział wzięli m.in....

PIIT: Konsultacje KE ws zapotrzebowania na szybki Internet dobrej jakości po 2020 roku

Zgodnie z ogłoszonymi konsultacjami Komisji Europejskiej, PIIT przekazała Ankietę dot. zapotrzebowania na szybki Internet dobrej jakości po 2020 r.  (w załączniku PDF). Przypominamy, że w...

PIIT: Odpowiedzi w ramach konsultacji MKiDN oraz KE ws dyrektywy satelitarno-kablowej

Izba przekazał odpowiedzi na na pytania postawione w piśmie MKiDN dot. konsultacji społecznych prowadzonych w ramach Komisji Europejskiej przeglądu dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG

PIIT: Konsultacje KE w obszarze funkcjonowania europejskiego rynku mediów audiowizualnych

DO CZŁONKÓW KOMITETU KME I KOWI   Szanowni Państwo ,   W imieniu T. Wierzbowskiej – Wiceprezes PIIT informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła prace nad realizacją...

PIIT: MS - konsultacje publiczne KE dot. zasad kontraktowych w odniesiuniu do transgranicznego handlu elektronicznego (on-line)

DO CZŁONKÓW KOMITETU KME I KOWI   Szanowni Państwo,   W imieniu T. Wierzbowskiej – Wiceprezes PIIT informuję, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące...

MAC: Konferencja - Europejski Rynek Cyfrowy - umiejętności, gospodarka, praca

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytut Spraw Publicznych zapraszają na...

UE: Nowe Rozporządzenie Rady ws. produktów podwójnego zastosowania

stanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Komisja Europejska zatwierdziła Program Polska Cyfrowa

Ponad 2 mld euro otrzyma Polska na rozwój e-administracji i cyfryzację w ramach Programu Polska Cyfrowa. To pierwszy krajowy program na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Brukselę.