Z Unii Z Unii

PIIT: Stanowisko do projektu wytycznych BEREC ws rozp. ustanawiającego środki dostępu do otwartego Internetu

[19.07.2016] W związku z prowadzonymi konsultacjami projektu wytycznych BEREC w sprawie rozporządzenia dotyczącego Otwartego Internetu, PIIT przedstawiła swoje stanowisko:

W ocenie PIIT, wytyczne BEREC wykraczają poza cel i charakter regulacji, do którego zostały przeznaczone. W szczególności dotyczy to wszelkich kategorycznych stwierdzeń dotyczących praktyk rynkowych, stosowanych metod zarządzania ruchem, które nie mają poparcie w treści rozporządzenia. W ocenie PIIT, bez przeprowadzenia stosowanych analiz na poziomie poszczególnych rynków krajów członkowskich (wchodzących w skład jednolitego rynku cyfrowego) nie można stosować sformułowań, iż dana praktyka rynkowa jest sprzeczna z treścią rozporządzenia.

Więcej w załączniku.
Do pobrania
Stanowisko_BEREC_otwarty_Internet_18.07.2016.pdf