Z Unii Z Unii

PIIT: Opinia w konsultacjach "Kierunki działań europejskich Ministerstwa Cyfryzacji"

[28.07.2016] W związku z trwającymi konsultacjami dokumentu "Kierunki działań europejskich Ministerstwa Cyfryzacji" PIIT przekazując swoją Opinię z zadowoleniem przyjeła samą deklarację aktywnego udziału Polski (reprezentowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji) w działaniach legislacyjnych związanych z realizacją strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz innych działań podejmowanych na poziomie unijnym.

Jednocześnie Izba zadeklarowała chęć udziału w wielostronnym dialogu, który pozwoliłby na wypracowanie szczegółowych propozycji strony polskiej w unijnej dyskusji. Szerokie konsultacje i regularna współpraca z rynkiem, który ma być ostatecznym beneficjentem nowych regulacji, będą w  ocenie PIIT szczególnie istotne na etapie dalszych prac nad konkretnymi propozycjami legislacyjnymi.

Pełna treść Opinii w załączniku PDF.
Do pobrania
Opinia_PIIT - kierunki działań_MC_2016.07.28.pdf