Z Unii Z Unii

PIIT: Konsultacje MR ws Europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się COM(2016) 356

[09.06.2016] Szanowni Państwo,
 
w załączeniu przedstawiamy otrzymany od Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się COM(2016) 356.

Ponadto, dla ułatwienia analizy i opracowania zapisów, podajemy link do dokumentu analitycznego Komisji towarzyszącego Komunikatowi: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/3/translations/en/renditions/native .

Komunikat ma charakter niewiążących wskazówek interpretacyjnych dotyczących zastosowania dotychczasowego prawa UE do zagadnień związanych z gospodarką dzielenia się. Ponadto zawiera zalecenia dla organów administracji publicznej, podmiotów gospodarczych oraz obywateli w kwestiach wymogów związanych z dostępem do rynku, odpowiedzialności, ochrony użytkowników, statusu pracowników i współpracowników, opodatkowania oraz oceny sytuacji.
Do pobrania
Komunikat_KE-gospodarkadzielenia.pdf