Z Unii Z Unii

PIIT: Jednolity rynek cyfrowy - PE rozpoczyna prace nad pakietem propozycji

[17.05.2016] Parlament Europejski rozpoczyna prace nad pakietem propozycji Komisji Europejskiej w sprawie dalszego rozwoju rynku cyfrowego Unii Europejskiej. "Stworzenie wspólnych zasad funkcjonowania rynku cyfrowego jest niezbędne, abyśmy mogli wprowadzić rozwiązania następnej generacji m.in. w dziedzinie e-zdrowia, autonomicznych samochodów, stworzenia jednej platformy komunikacji wszystkich urządzeń" - powiedział na konferencji prasowej w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce poseł do PE Michał Boni.
 
W najbliższych miesiącach posłowie do PE przyjrzą się: projektowi regulacji w sprawie handlu elektronicznego, cyfryzacji przemysłu, stworzenia "chmury obliczeniowej" umożliwiającej wymianę danych i dostęp do mocy obliczeniowych europejskim naukowcom, wspierania inicjatyw wprowadzających nowoczesne sposoby świadczenia usług publicznych.
 
"Technologie rozwijają się dziś znacznie szybciej niż legislacja, dlatego w pracach nad rynkiem cyfrowym zamiast tworzenia gotowych rozwiązań prawnych, proponuje się raczej ogólne zasady jego funkcjonowania" - tłumaczył Boni.
 
Rozwiązania w dziedzinie cyfryzacji przemysłu zmierzają m.in. do wypracowania standardów wymiany informacji między różnymi urządzeniami. W Europie jest ok. 20 miliardów urządzeń, które mogłyby wymieniać się informacjami; na świecie - 50 miliardów.
 
Niezależnie od propozycji Komisji Europejskiej, Parlament Europejski pracuje nad raportem z własnej inicjatywy dotyczącym odpowiedzialności cywilnej robotów.
 
"W ramach grupy roboczej zastanawiamy się kto ma odpowiadać za szkody wyrządzone przez roboty, które coraz częściej same podejmują decyzje o swoich działaniach? Czy ma to być konstruktor? Czy właściciel robota?" - powiedział Boni.
 
Jedną z dyskutowanych propozycji jest stworzenie systemu ubezpieczeń robotów od odpowiedzialności cywilnej.

Więcej informacji:
Jednolity rynek cyfrowy
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/top-stories/20150625TST70823/Jednolity-rynek-cyfrowy
Propozycje KE
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1409_en.htm