Z Unii Z Unii

PIIT Info: Debata Ekspertów DESI 2016

[01.04.2016] Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych
i Instytut Spraw Publicznych
 
zapraszają na debatę ekspertów
 
DESI 2016
Co wynika dla Polski z najnowszego wskaźnika
cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa?

 
13 kwietnia 2016, g. 11.00 – 13.00
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa
 
W lutym Komisja Europejska opublikowała koleją edycję indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na rok 2016.  Obejmuje on zestaw istotnych wskaźników dotyczących aktualnej polityki cyfrowej w Europie. Indeks DESI jest ważnym parametrem oceny postępów poszczególnych krajów w realizacji strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego Unii Europejskiej ogłoszonej publicznie przez wiceprzewodniczącego KE Andrusa Ansipa podczas konferencji w Warszawie w maju 2015 roku.
 
Doniesienia medialne po ogłoszeniu indeksu DESI ograniczyły się do konstatacji, że Polska nadal zajmuje odległe miejsce wśród krajów UE w zakresie cyfryzacji. Tymczasem w kilku parametrach indeksu Polska odnotowała postęp choć nadal ma wiele do nadrobienia w takich obszarach jak np.  umiejętności użytkowników, udostępnianie oraz korzystanie z usług e-administracji czy  wykorzystanie technologii cyfrowej w małym i średnim biznesie. Podczas debaty chcemy dowiedzieć się jak wyniki DESI 2016 korespondują z planem działania Ministerstwa Cyfryzacji, czy i w jaki sposób wpływa on na rynek cyfrowy w Polsce.  Chcemy także wskazać na ciągle jeszcze dostępne instrumenty finansowe, które mogą zostać wykorzystane dla wydostania się Polski z grupy krajów „pozostających w tyle" w zakresie cyfryzacji.
 
Program debaty
  • Prezentacja DESI 2016 - Piotr Arak - starszy analityk Polityka Insight, były doradca Ministra Administracji Cyfryzacji, współautor raportów Polska 2030 i Młodzi 2011
  • Odniesienie DESI do Diagnozy Społecznej 2015 – dr. Dominik Batorski –  ICM UW, współautor Diagnozy Społecznej
  • Jak DESI 2016 wpływa na agendę Ministerstwa Cyfryzacji – Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego
  • Dyskusja
  • Podsumowanie i rekomendacje – Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji
Zaproszenie ma charakter imienny. Liczba miejsc jest ograniczona. Lista uczestników zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu miejsc, a osoby zgłaszające chęć udziału otrzymają potwierdzenie zarejestrowania.
 
Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w debacie do 5 kwietnia na adres: jacek.wojnarowski@isp.org.pl i katarzyna.banul@isp.org.pl