Z Unii Z Unii

PIIT: Apel państw członkowskich ws podjętej deklaracji UE związanej z jednolitym rynkiem cyfrowym i swobodą przepływu danych

Premierzy rządów państw członkowskich UE przekazali na ręce Donalda Tuska apel, w którym wskazują z niepokojem opóźnienie w przedstawieniu propozycji legislacyjnej w stosunku do lokalizacji danych w...

PIIT: Opinia w konsultacjach "Kierunki działań europejskich Ministerstwa Cyfryzacji"

W związku z trwającymi konsultacjami dokumentu "Kierunki działań europejskich Ministerstwa Cyfryzacji", PIIT przekazując swoją Opinię z zadowoleniem przyjęła samą deklarację aktywnego udziału Polski...

PIIT: Stanowisko do projektu wytycznych BEREC ws rozp. ustanawiającego środki dostępu do otwartego Internetu

W związku z prowadzonymi konsultacjami projektu wytycznych BEREC w sprawie rozporządzenia dotyczącego Otwartego Internetu, PIIT przedstawiła swoje stanowisko: W ocenie PIIT, wytyczne BEREC...

MR: Usprawnienie rynku towarów_konsultacje społeczne KE

Informujemy, że zgodnie z zapisami Strategii Jednolitego Rynku z października 2015 r. (COM(2015) 550 final ) KE podjęła kroki mające na celu usprawnienie swobodnego przepływu towarów w UE, w tym...

PIIT: Konsultacje MR ws Europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się COM(2016) 356

Przedstawiamy otrzymany od Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz...

PIIT: Jednolity rynek cyfrowy - PE rozpoczyna prace nad pakietem propozycji

Parlament Europejski rozpoczyna prace nad pakietem propozycji Komisji Europejskiej w sprawie dalszego rozwoju rynku cyfrowego Unii Europejskiej. "Stworzenie wspólnych zasad funkcjonowania rynku...

PIIT Info: Debata Ekspertów DESI 2016

W lutym Komisja Europejska opublikowała koleją edycję indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na rok 2016. Obejmuje on zestaw istotnych wskaźników dotyczących aktualnej polityki...

PIIT Info: KE-Lepsze prawo dla przedsiębiorców - Platforma REFIT

Oficjalne rozpoczęcie prac w ramach platformy REFIT: w nowym podejściu włączamy zainteresowane podmioty we wspólne działania na rzecz lepszego stanowienia prawa i lepszych wyników

PIIT: Zaproszenie na debatę "Z Widokiem na nasze prawa cyfrowe", Wrocław, 26.02.2016

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu ma przyjemność zaprosić Państwa na debatę „Z Widokiem na nasze prawa cyfrowe”. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania...

PIIT: Konsultacje KE w zakresie działań e-administracji na lata 2016-2020 w zakresie Wspólnego Rynku Cyfrowego, w tym usług zaufania, e-uwierzytelnienia, e-podpisu

Komisja Europejska prowadzi aktualnie konsultacje społeczne w zakresie działań e-administracji na lata 2016-2020 w zakresie Wspólnego Rynku Cyfrowego, w tym usług zaufania, e-uwierzytelnienia,...