Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: MC - Konsultacje roboczej wersji Europejskich Ram Interoperacyjności

Komitet programu ISA przy Komisji Europejskiej zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji do zgłaszania uwag do roboczej wersji nowych Europejskich Ram Interoperacyjności (EIF).

PIIT: Konsultacje nad projektami ustaw o Policji oraz o radiofonii i telewizji

W Sejmie trwają prace nad dwoma poselskimi projektami ustaw, które konsultuje aktualnie PIIT: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw dotyczący uregulowania...

PIIT: MKiDN rozpoczęło konsultacje nad projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W załączeniu przekazujmy link do otrzymanego w ramach konsultacji z MKiDN projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych -  uwagi i komentarze można przesyłać na adres ...

PIIT: Europejskie Partnerstwo Innowacji w dziedzinie surowców - wezwanie do składania zobowiązań

PIIT informuje, że Komisja Europejska ogłosiła kolejne „wezwanie do składania zobowiązań” (call for commitments)w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji w dziedzinie surowców (European Innovation...

PIIT: Uwagi do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej

Do Posła A. Czartoryskiego Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP, Izba złożyła swoje Uwagi do poselskiego projektu druk 115

PIIT: Ministerstwo Rozwoju: Wspólna Inicjatywa (PAKT) dla Normalizacji Europejskiej

Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu Wspólnej Inicjatywy (PAKT) dla Normalizacji Europejskiej. W dniu 23 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie, w którym udział wzięli m.in....

PIIT: WTSA: Światowe Zgromadzenie Standaryzacji Telekomunikacji (WTSA-16)

W związku z rozpoczęciem przez Europejską Konferencję Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) przygotowań do Światowego Zgromadzenia Standaryzacji Telekomunikacji (WTSA-16), w załączeniu...

PIIT: MC informuje o aktualnym stanie prac nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w UE

Jednocześnie Ministerstwo dziękuje za zaangażowanie w prace nad rozporządzeniem i dotychczasową współpracę przy wypracowywaniu polskiego stanowiska.

PIIT: Oświadczenia GIODO ws skutków zakwestionowania SAFE HARBOR

W dniu 6 października 2015 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w sprawie Maximilian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner (C-362-14), w którym...

PIIT: UKE Warsztaty - "Dostęp hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych w POPC"

Prezes UKE zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty pod tytułem: „Dostęp hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych w POPC”