Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: MC informuje o aktualnym stanie prac nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w UE

Jednocześnie Ministerstwo dziękuje za zaangażowanie w prace nad rozporządzeniem i dotychczasową współpracę przy wypracowywaniu polskiego stanowiska.

PIIT: Oświadczenia GIODO ws skutków zakwestionowania SAFE HARBOR

W dniu 6 października 2015 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w sprawie Maximilian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner (C-362-14), w którym...

PIIT: UKE Warsztaty - "Dostęp hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych w POPC"

Prezes UKE zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty pod tytułem: „Dostęp hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych w POPC”

PIIT Info: MR - Konferencja "Polityka Nowej Szansy"

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji pn.: Porażka biznesowa - pierwszy krok do sukcesu? O kulturze biznesowej w Polsce w kontekście Polityki Nowej Szansy, organizowanej w ramach...

PIIT INFO: List Prezesa PKN - Uruchomienie platformy internetowej WIEDZA

Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl - jedyna w kraju jednostka uprawniona do zatwierdzania Polskich Norm oraz wdrażania Norm Europejskich do katalogu Polskich Norm - uruchomił platformę...

PIIT: Odpowiedź MAC ws barier infrastruktury sieci komórkowych na obszarze Krakowa w kontekście ŚDM 2016

Do PIIT wpłynęła odpowiedź z MAC (w załączeniu) na pismo ws. berier związanych z zapewnieniem dodatkowej infrastruktury sieci komórkowych na potrzeby łączności i usług szerokopasmowego dostępu do...

PIIT: MAC odpowiada na wystąpienie Izby ws nowelizacji rozp. nt wymagań dot.gosp. numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

W załączeniu przekazujemy odpowiedź J. Dropa - Podsekretarza Stanu w MAC w odniesieniu do wystąpienia operatorów telekomunikacyjnych zawierającego postulat nowelizacji Rozporządzenia Ministra...

PIIT: MZ przekazuje odpowiedź ws Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jako funkcjonalności eDowodu

Izba otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie naszych postulatów przekazanych w sierpniu br. w związku z wspólnymi pracami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

PIIT: MAC-Konsultacje ws JRC - otoczenie regulacyjne platform internetowych, problematyka nielegalnych treści w Internecie

Szanowni Państwo , W imieniu T. Wierzbowskiej – Wiceprezes PIIT informujemy, że Komisja Europejska, realizując inicjatywy zapowiedziane w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego , prowadzi...

UKE: Decyzja dot. DART-SMP-6041-6/14(60)

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał Decyzję do postępowania administracyjnego o sygn. akt DART-SMP-6041-6/14(60)