Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: Rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest w Sejmie (druk nr 546)

Informujemy, że 17 maja br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 546) - skierowanego do I czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu

PIIT: Konsultacje KE w sprawie rewizji dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

PIIT informuje, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie rewizji dyrektywy 2002/58/ z dnia 12 lipca 2002 r. o prywatności i łączności elektronicznej (e-privacy directive). Termin...

PIIT: Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi

Program ma zapewnić ramy dla sprawnej i efektywnej współpracy MC z organizacjami pozarządowymi. W programie przedstawione zostały priorytety, formy i zasady współpracy MC z trzecim sektorem, które...

PIIT Poleca: Prezentacja raportu Banku Światowego World Development Report 2016: Digital dividends.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na konferencję - prezentację raportu Banku Światowego World Development Report 2016: Digital dividends. Raport poświęcony jest znaczeniu cyfryzacji w rozwoju...

PIIT: Poleca Forum Gospodarki Niskoemisyjnej, 22.04.2016

22 kwietnia o godz. 9:00 w Ministerstwie Energii w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Forum Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Platformy Zrównoważona Energia pt. „Rozwój inteligentnej...

PIIT: Stanowisko dot. przeprowadzania testu MS/PS

Do ogłoszonych przez UKE konsultacji z dnia 13 stycznia 2016 r. , Izba złożyła Stanowisko

PIIT: Stanowisko dot. neutralności sieci

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do...

PIIT: UKE - info ws testów MS

UKE informuje, iż Orange Polska SA. złożyła wnioski o przeprowadzenie testów zawężenia marży (zwanych dalej "Testami MS")

PIIT: UZP poleca Platformę eKatalogi

eKatalogi to platforma umożliwiająca administracji publicznej szybkie i proste udzielanie zamówień publicznych, a Wykonawcom oferowanie produktów bez limitu ilości. Przedsiębiorca nie ponosi opłat...