Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: UKE - info ws testów MS

UKE informuje, iż Orange Polska SA. złożyła wnioski o przeprowadzenie testów zawężenia marży (zwanych dalej "Testami MS")

PIIT: UZP poleca Platformę eKatalogi

eKatalogi to platforma umożliwiająca administracji publicznej szybkie i proste udzielanie zamówień publicznych, a Wykonawcom oferowanie produktów bez limitu ilości. Przedsiębiorca nie ponosi opłat...

PIIT: MC - Konsultacje roboczej wersji Europejskich Ram Interoperacyjności

Komitet programu ISA przy Komisji Europejskiej zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji do zgłaszania uwag do roboczej wersji nowych Europejskich Ram Interoperacyjności (EIF).

PIIT: Konsultacje nad projektami ustaw o Policji oraz o radiofonii i telewizji

W Sejmie trwają prace nad dwoma poselskimi projektami ustaw, które konsultuje aktualnie PIIT: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw dotyczący uregulowania...

PIIT: MKiDN rozpoczęło konsultacje nad projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W załączeniu przekazujmy link do otrzymanego w ramach konsultacji z MKiDN projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych -  uwagi i komentarze można przesyłać na adres ...

PIIT: Europejskie Partnerstwo Innowacji w dziedzinie surowców - wezwanie do składania zobowiązań

PIIT informuje, że Komisja Europejska ogłosiła kolejne „wezwanie do składania zobowiązań” (call for commitments)w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji w dziedzinie surowców (European Innovation...

PIIT: Uwagi do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej

Do Posła A. Czartoryskiego Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP, Izba złożyła swoje Uwagi do poselskiego projektu druk 115

PIIT: Ministerstwo Rozwoju: Wspólna Inicjatywa (PAKT) dla Normalizacji Europejskiej

Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu Wspólnej Inicjatywy (PAKT) dla Normalizacji Europejskiej. W dniu 23 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie, w którym udział wzięli m.in....

PIIT: WTSA: Światowe Zgromadzenie Standaryzacji Telekomunikacji (WTSA-16)

W związku z rozpoczęciem przez Europejską Konferencję Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) przygotowań do Światowego Zgromadzenia Standaryzacji Telekomunikacji (WTSA-16), w załączeniu...