Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT Info: Zniesienie obowiązku sprawozdawczego przedsiębiorców wobec Prezesa UKE w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych

Informujemy, że obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji dotyczących przypadków udostępniania uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom danych telekomunikacyjnych wygasł w związku z...

PIIT: MRiF rozporządzenie ws zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w see

Informujemy, że zostało opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych...

PIIT: GIOŚ: Poziom PEM w Polsce bardzo niski

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikował pod koniec ubiegłego roku raport oceniający poziom pól elektromagnetycznych (PEM) Polsce w oparciu o pomiary monitoringowe wojewódzkich...

PIIT: Udział w konsultacjach dokumentów legislacyjnych i strategicznych - możliwości monitorowania prac Komitetu RM

Szanowni Państwo, Aktywne uczestniczenie w konsultacjach dokumentów legislacyjnych i strategicznych jest ważne dla długoterminowego wspierania rozwoju biznesu. Dlatego PIIT aktywnie monitoruje...

PIIT: Konferencja połączona z podpisaniem Porozumienia GIODO & PIIT

16 grudnia 2016 r. odbyła się Konferencja GIODO & PIIT zatytułowana „Ochrona danych osobowych – wyzwania dla sektora teleinformatycznego w perspektywie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”. ...

PIIT sygnatariuszem Porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej i e-administracji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w dniu 21 listopada br. podpisała z Ministerstwem Cyfryzacji Porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej, w szczególności...

PIIT: Okrągły Stół w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

W dniu 17 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczące oceny dotychczasowego funkcjonowania SIIS. Spotkanie zostało zainicjowane przez Ministerstwo w wyniku...

PIIT: Relacja po spotkaniu branżowym PIIT z Ministerstwem Rozwoju

W dniu 16 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, odbyło się z inicjatywy Izby spotkanie Ministra Tadeusza Kościńskiego (Podsekretarza Staniu), z sektorem teleinformatycznym.

PIIT: Konsultacje MRPiPS-nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Konsultacje MRPiPS-nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. oraz innych...

PIIT: Nowe otwarcie - spotkania Izby z UOKiK oraz Federacją Konsumentów

21 października 2016 r. odbyło się spotkanie PIIT oraz przedstawicieli izb KIGEiT, KIKE i PIKE  z  UOKiK.   Spotkanie było poświęcone problematyce ochrony konsumentów w kontekście...