Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: Udział w konsultacjach dokumentów legislacyjnych i strategicznych - możliwości monitorowania prac Komitetu RM

[28.12.2016] Szanowni Państwo,
 
Aktywne uczestniczenie w konsultacjach dokumentów legislacyjnych i strategicznych jest ważne dla długoterminowego wspierania rozwoju biznesu. Dlatego PIIT aktywnie monitoruje aktualności w tym zakresie, proponując naszym członkom zajęcie stanowisk w ważnych dla branży kwestiach. Monitoring prowadzony przez Izbę bazuje głównie na informacjach pozyskiwanych ze stron oraz BIP poszczególnych ministerstw, urzędów i Parlamentu RP.
 
Chcemy jednak zwrócić Państwa uwagę na możliwość monitorowania także prac Komitetu Rady Ministrów. Zestawienie zawarte pod wskazanym linkiem zawiera ogólny opis wszystkich inicjatyw legislacyjnych planowanych przez poszczególne agendy rządowe. Opisy tych inicjatyw są dość ogólne, prosimy o niezwłoczne informowanie izby w sytuacji, gdy którakolwiek z nich powinna zdaniem Państwa stać się przedmiotem prac Izby.
 
Zgłoszenia prosimy kierować na biuro@piit.org.pl  lub bezpośrednio do Dyrektora Biura (dariusz.dolczewski@piit.org.pl).
 
Zgłoszenie będzie procedowane zgodnie z przyjętym w Izbie zasadami i w razie zaistnienia takiej potrzeby, Izba zgłosi swoje zainteresowanie jeszcze przed oficjalną datą rozpoczęcia konsultacji społecznych.
 
Dariusz Dolczewski
Dyrektor Biura