Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT sygnatariuszem Porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej i e-administracji

[25.11.2016] PIIT sygnatariuszem Porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej i e-administracji
 
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w dniu 21 listopada br. podpisała z Ministerstwem Cyfryzacji Porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej, w szczególności na rzecz cyfryzacji usług administracji publicznej. Obok PIIT, stroną Porozumienia są również czterej najwięksi operatorzy telefonii komórkowej w Polsce: Orange Polska S.A, P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A.

Współpraca Stron ma obejmować merytoryczny udział w pracach Ministerstwa dotyczących:
  • mechanizmu Mobile Connect, jako metody uwierzytelniania, autoryzacji lub identyfikacji w systemach administracji publicznej;
  • schematu identyfikacji elektronicznej, w tym nad krajowym i transgranicznym węzłem identyfikacji elektronicznej (dyskusja nad kształtem rynku „cyfrowej tożsamości", który musi powstać do 2018 r.)
  • identyfikacji i eliminacji barier e-gospodarki, w tym wspierania zmian otoczenia prawnego w obszarze telekomunikacji niezbędnych dla rozwoju e- państwa, w szczególności cyfryzacji procesów administracyjnych,  gospodarczych i konsumenckich, zgodnie z rządowym programem „Od papierowej do cyfrowej Polski" (Paperless/Cashless Poland).
 Wpisując się w realizację ww. Porozumienia, a także wspierając plan działań pakietu „Konstytucji Biznesu" w zakresie elektronizacji gospodarki, PIIT wraz Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej (PIKE) przedłożyły Ministerstwu Cyfryzacji oraz Ministerstwu Rozwoju propozycje zmian prawa zmierzających do zwiększenia potencjału gospodarki cyfrowej, a także unowocześnienia i usprawnienia relacji z klientami na rynku usług telekomunikacyjnych.
 
 Więcej: https://mc.gov.pl/aktualnosci/porozumienie-z-telekomami-na-rzecz-rozwijania-uslug-on-line