Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: Okrągły Stół w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

[25.11.2016] W dniu 17 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczące oceny dotychczasowego funkcjonowania SIIS. Spotkanie zostało zainicjowane przez Ministerstwo w wyniku zidentyfikowanych problemów w ramach konsultacji białych plam NGA, podczas których została zakwestionowana poprawność danych zebranych w ramach inwentaryzacji do SIIS. Intencją Ministerstwa jest poprawienie jakości i wiarygodności danych przekazywanych przez operatorów do SIIS.
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PIIT. Obecnie Izba przygotowuje stanowisko wraz z określeniem postulatów odnośnie modyfikacji SIIS, które zostanie przekazane do Ministerstwa Cyfryzaji.