Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: MC-Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

[07.03.2017] żródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych


Brak jest dowodów, które by potwierdzały tezy o negatywnym wpływie promieniowania elektromagnetycznego (PEM) na ludzkie zdrowie. To główny wniosek z opracowanego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego raportu w tej sprawie……