Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: Konferencja połączona z podpisaniem Porozumienia GIODO & PIIT

16 grudnia 2016 - Klub Bankowca w Warszawie

[19.12.2016]
16 grudnia 2016 r. odbyła się Konferencja GIODO & PIIT zatytułowana „Ochrona danych osobowych – wyzwania dla sektora teleinformatycznego w perspektywie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych".

Konferencję otworzył Prezes Izby Ireneusz Piecuch, który m.in. wskazał na konieczność koordynacji przepisów o ochronie danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także współdziałania właściwych organów regulacyjnych – Generalnego Inspektora Danych Osobowych i Prezesa UKE.

Następnie głos zabrała pani minister Edyta Bielak-Jooma, która mówiła m.in. o trwających pracach dotyczących wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w Polsce i całej Unii Europejskiej. Kolejnym mówcą był Mec. Wojciech Dziomdziora, Wiceprezes Izby, który zaprezentował prace Izby dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy dotyczące kodeków postępowania. Konferencja zakończyła się żywą dyskusją uczestników.
 
Po zakończeniu konferencji minister Edyta Bielak-Jooma i Prezes Ireneusz Piecuch podpisali porozumienie o współpracy między GIODO a PIIT.

Treść zawartego Porozumienia oraz prezentacja W. Dziomdziory Wiceprezesa PIIT są dostępne w poniższych załącznikach .
Do pobrania
Porozumienie_PIIT&GIODO_16.12.2016.pdf
161220_1_konferencja PIIT dane osobowe.pdf