Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT Info: Zniesienie obowiązku sprawozdawczego przedsiębiorców wobec Prezesa UKE w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych

[16.01.2017] Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji dotyczących przypadków udostępniania  uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom danych telekomunikacyjnych wygasł w związku z uchyleniem, z dniem 7 lutego 2016 r., art. 180g ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pełny tekst informacji dotyczącej zniesienia obowiązku sprawozdawczego przedsiębiorców został opublikowany na stronie internetowej UKE pod adresem:

http://www.uke.gov.pl/zniesienie-obowiazku-skladania-informacji-o-udostepnianiu-danych-retencyjnych-19756