Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: MC-Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Przygotowanie raportu miało związek z opracowaniem i skierowaniem w 2016 roku do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych...

PIIT: Powołano Radę Zamówień Publicznych

6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się uroczystość powołania Członków Rady Zamówień Publicznych. Mateusz Morawiecki - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów...

PIIT: Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzilo publiczną prezentację projekt e-Zamówienia

10 lutego 2017 roku, w Ministerstwie Cyfryzacji przeprowadzono publiczną prezentację projekt e-Zamówienia. Podczas spotkania przedstawiciel UZP p. Arkadiusz Koperski zaprezentował założenia systemu

PIIT Info: Zniesienie obowiązku sprawozdawczego przedsiębiorców wobec Prezesa UKE w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych

Informujemy, że obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji dotyczących przypadków udostępniania uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom danych telekomunikacyjnych wygasł w związku z...

PIIT: MRiF rozporządzenie ws zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w see

Informujemy, że zostało opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych...

PIIT: GIOŚ: Poziom PEM w Polsce bardzo niski

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikował pod koniec ubiegłego roku raport oceniający poziom pól elektromagnetycznych (PEM) Polsce w oparciu o pomiary monitoringowe wojewódzkich...

PIIT: Udział w konsultacjach dokumentów legislacyjnych i strategicznych - możliwości monitorowania prac Komitetu RM

Szanowni Państwo, Aktywne uczestniczenie w konsultacjach dokumentów legislacyjnych i strategicznych jest ważne dla długoterminowego wspierania rozwoju biznesu. Dlatego PIIT aktywnie monitoruje...

PIIT: Konferencja połączona z podpisaniem Porozumienia GIODO & PIIT

16 grudnia 2016 r. odbyła się Konferencja GIODO & PIIT zatytułowana „Ochrona danych osobowych – wyzwania dla sektora teleinformatycznego w perspektywie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”. ...

PIIT sygnatariuszem Porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej i e-administracji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w dniu 21 listopada br. podpisała z Ministerstwem Cyfryzacji Porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej, w szczególności...

PIIT: Okrągły Stół w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

W dniu 17 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczące oceny dotychczasowego funkcjonowania SIIS. Spotkanie zostało zainicjowane przez Ministerstwo w wyniku...