Z rynku i firm Z rynku i firm

PIIT zaprasza na praktyki!

[13.02.2017] PIIT zaprasza na praktyki!
 
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje już ponad 24 lata. W ciągu tego czasu do Izby dołączyli liderzy sektora telekomunikacji i informatyki oraz szereg wyspecjalizowanych podmiotów doradzających wskazanemu sektorowi. 

Sprawdź jakie firmy są członkami Izby!

Główną rolą Izby od początku jej istnienia, było wspieranie swoich partnerów w rozwoju polskiego rynku ICT, w tym współpraca przy kształtowaniu prawa mobilizującego rozwój tego sektora.
 
Mając świadomość jak mało okazji do nabywania cennych doświadczeń mają osoby dopiero wchodzące na rynek pracy oraz z jakimi problemami przy znalezieniu wymarzonej pracy borykają się kolejne pokolenia absolwentów, postanowiliśmy stworzyć w ramach PIIT autorski program praktyk, którego celem jest pomoc osobom studiującym w rozwoju ich kariery zawodowej.
 
 o praktykach
 
Naszym założeniem jest przekazanie uczestnikom praktyk wiedzy, która może pomóc im w wejściu na rynek pracy. Dla osób wykazujących się szczególnym zaangażowaniem, determinacją oraz zainteresowanych własnym rozwojem przewidujemy wystawienie referencji PIIT, przekazywanych bezpośrednio poszczególnym członkom PIIT, zainteresowanym inwestowaniem w młode talenty.

➢ dla kogo
 
Oferta praktyk jest skierowana do studentów wszystkich uczelni i wszystkich kierunków zainteresowanych zagadnieniami informatyki, telekomunikacji w tym nowoczesnych technologii. Program praktyk dostosowujemy zarówno dla osób kształcących się technicznie, jak i dla studentów uczelni humanistycznych, w tym studiów prawniczych.
 
➢ gdzie
 
Ze względu na siedzibę PIIT (ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa) oferta praktyk jest skierowana do studentów uczelni warszawskich. 
 
➢ termin praktyk
 
Praktyki organizowane są przez cały rok. Zastrzegamy jednak, że w programie praktyk przewidziana jest określona liczba miejsc. Po wyczerpaniu limitu, osoby zainteresowane będą mogły być dopisane jedynie na listy rezerwowe.
 
➢ wymiar praktyk
 
Program oraz wymiar praktyk ustalamy indywidualnie z każdym z uczestników praktyk. Nie narzucamy z góry okresu trwania praktyk. Ze względu jednak na to, że programy praktyk ustalane są na okresy miesięczne, okres miesiąca jest minimalnym dla możliwości uzyskania referencji z odbytych praktyk.
 
➢ program praktyk
 
Autorski charakter programu praktyk polega na dostosowaniu go do indywidualnych umiejętności oraz wykształcenia uczestników praktyk. 
W ramach programu praktyk uczestnik praktyk może być w szczególności zaangażowany do:

❖ udziału:
 • w procesach ustawodawczych konsultowanych przez PIIT;
 • w procesach przed organami administracji publicznej (m.in. Prezesem UKE) w sprawach dotyczących rynku telekomunikacyjnego;
 • w dyskusjach, szkoleniach i konferencjach dotyczących rozwoju sektora ICT;
 • w programach promujących możliwości i rozwój gospodarki elektronicznej oraz wspomaganie rozwoju e-administracji;
 • w programach promujących rozwój polskiego rynku teleinformatycznego;
❖ współpracy:
 • przy promocji polskich firm za granicą poprzez pomoc w ich udziale na targach i imprezach;
 • przy promocji rynku ICT w pismach i innych mediach zajmujących się problematyką rynku teleinformatycznego;
 • przy budowaniu relacji z innymi organizacjami teleinformatycznymi i gospodarczymi (PTI, KIGEiT, PKPP i innych);
 • przy budowaniu relacji z międzynarodowym organizacjami teleinformatycznymi i gospodarczymi;
 • przy budowaniu relacji z Komisją Europejską, a w szczególności z DG INFSO;
 • przy budowaniu relacji z członkami PIIT.
➢ jak dołączyć
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV oraz krótkiej informację o sobie, wskazującej który z obszarów działalności PIIT najbardziej je interesuje, na adres praktyki@piit.org.pl z dopiskiem w temacie „praktyki PIIT 2017".
 
➢ uwagi końcowe
 
Przy dużej liczbie zgłoszeń, PIIT zastrzega sobie prawo zaproszenia do programu praktyk jedynie części spośród zgłoszonych kandydatów.
Praktyki w PIIT są praktykami bezpłatnymi, niemniej jednak wraz z rozwojem programu oraz otwarciem odpłatnych programów stażowych, osoby, które uzyskają pozytywne referencje z odbytych praktyk, będą informowane o programach stażowych w pierwszej kolejności uzyskując preferencje przy kwalifikacjach.
 
Niniejsza oferta praktyk, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do składania zapytań o możliwość przystąpienia do programu praktyk.
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczączych programu praktyk prosimy o kontakt mailowy pod adresem praktyki@piit.org.pl z dopiskiem w temacie „pytanie o praktyki"
 
Pozdrawiamy

Zespół PIIT