Z rynku i firm Z rynku i firm

PIIT Patronat: Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

17-18 listopada 2016 - Warszawa

[10.11.2016] Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji objęła patronatem medialnym jedno z najważniejszych wydarzeń obszaru zamówień publicznych Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym w dniach 17-18 listopada przez firmę ApexNet. 
Cel Zjazdu

Organizacji kolejnych edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przyświeca edukacyjny cel, jakim jest merytoryczne wsparcie podmiotów zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykłady, dyskusje, a także konsultacje z ekspertami z różnych środowisk, pozwalają uczestnikom wydarzenia podnosić kompetencje. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom przyczyniamy się do podwyższania jakości gospodarowania publicznymi pieniędzmi.

Tematyka wydarzenia
Najbliższa, szesnasta już edycja wydarzenia, dotykać będzie wciąż „gorącego" tematu, jakim jest nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.
O zmianach wynikających z obowiązku wprowadzenia dyrektyw unijnych i ich praktycznych skutkach dyskutować będą znani i cenieni specjaliści: praktycy oraz prawnicy, związani z różnymi środowiskami eksperckimi. Najbardziej wyczekiwanym punktem programu będzie dyskusja plenarna, która odbędzie się pierwszego dnia Zjazdu. Weźmie w niej udział między innymi były prezes, a obecny członek Krajowej Izby Odwoławczej, Paweł Trojan.
Pluralizm opinii w dyskusji, różnorodne wykłady, możliwość dyskusji uczestników- liderów zamówień publicznych w Polsce sprawia, że XVI Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych będzie jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z zamówieniami publicznymi w tym roku.

Kwestie organizacyjne
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo TUTAJ

Miło nam poinformować, że specjalnie dla Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji firma ApexNet przygotowała 15% zniżki na udział w Konferencji.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 17 i 18 listopada w Warszawie, a organizatorzy przewidują obecność ok. 100 uczestników.
 

Więcej: http://zjazd.apexnet.pl/