Z rynku i firm Z rynku i firm

Patronat PIIT: KONGRES SMART CITY - założenia i perspektywy

17 listopada 2016 - Kraków

[09.11.2016] Jest to IX edycja Ogólnopolskiego Kongresu, którego celem jest rozważenie zagadnień związanych z ideą smart cities oraz odpowiedź na pytania:

W jakim zakresie realizowana jest koncepcja inteligentnego rozwoju w Polsce?
W czym drzemie największy potencjał miast?
W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
Czym jest Smart Grid - jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć?

 
Patronat Honorowy:
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
Józef Plich - Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosno
Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszów
Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika
Ministerstwo Energii
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


Partnerzy Kongresu: Comarch S.A., Thinkit Consulting Sp. z o.o., Impel Security Polska, ITM Poland SA, DYSTEN Sp. z.o.o.
Kongres SMART CITY - założenia i perspektywy to forum wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk inteligentnych miast. Wydarzenie stanie się również okazją do zaprezentowania i konsultacji nowoczesnych technologii.

Tematyka kongresu:
I. Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast
II. Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
III. Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport
>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM<<
 
Do całkowicie bezpłatnego udziału w kongresie oraz rozmów na temat rozwoju północnej częsic Polski zapraszamy:
- Władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- Władze administracji samorządu terytorialnego - gminy, powiaty i województwa
- Przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- Władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- Inwestorów krajowych i zagranicznych
- Organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- Przedsiębiorców
- Media branżowe

>>REJESTRACJA<<Zapraszam do kontaktu:

Klaudia Moskała
Koordynator Projektu
tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl
SuccessPoint Sp. z o.o.
ul. Barkocińska 6 lok.7
03 - 543 Warszawa