Witryna PIIT Witryna PIIT

Oferta dla firm

[05.02.2011]

Oferta dotycząca wykorzystania internetowej witryny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dla celów promocji Firm, towarów i usług

Oferta dotyczy wykorzystania internetowej witryny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) dostępnej w Internecie, pod adresem http://www.piit.org.pl. PIIT istnieje od stycznia 1993 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 roku). Jako izba gospodarcza jest uprawniona do wrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie przepisów prawa: właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych. Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki (telekomunikacji i informatyki). Izba prowadzi szeroko rozumiane i kompleksowe działania promocyjne polskiego rynku informatycznego i telekomunikacyjnego na forum krajowym i zagranicznym.

Bezpłatna oferta adresowana do Członków PIIT

Znajdujące się w tej części oferty formy wykorzystania witryny PIIT są przeznaczone dla Firm - Członów Izby. Realizując zadania statutowe, PIIT proponuje Państwu następujące formy bezpłatnego wykorzystania swoich internetowych zasobów:

Symbol przynależności do PIIT
Umieszczenie na witrynie Firmy symbolu stwierdzającego przynależność Firmy do PIIT wraz z odniesieniem do witryny PIIT. Symbol przynależności do PIIT może wpływać na kreowanie i utrwalanie wizerunku Firmy oraz jej wiarygodności na trudnym rynku ICT w Polsce.
- symbol ten można samodzielnie pobrać z witryny PIIT (www.piit.org.pl), w tej sprawie prosimy kontaktować się z Biurem PIIT (biuro@piit.org.pl)

Katalog Firm
Prezentowanie aktualnego opisu Firmy w katalogu witryny PIIT (w języku polskim i angielskim). Zamieszczane tam informacje są przygotowywane przez Firmę, zgodnie z przyjętymi zasadami jednolitości prezentacji Firm wraz z kluczowymi słowami opisującymi zakres działalności Firmy.
- w sprawie uzupełnień oraz zmian opisu Firmy w katalogu prosimy o kontakt z p. Marzenną Gurgul, (biuro@piit.org.pl)

Wsparcie PR
Członkowie PIIT mają możliwość zamieszczanie na witrynie PIIT najważniejszych niehandlowych informacji i komunikatów dotyczących działalności Firmy (zmiany w Zarządzie, przekształcenia właśnościowe, wyjaśnienia konfliktów, etc.), w postaci przygotowanych przez Firmę komunikatów prasowych, które mogą być następnie wykorzystywane przez media, a które dotrą również do innych odbiorców w ramach zaprezentowanych wyżej mechanizmów.
- w sprawach związanych z publikowaniem takich informacji prosimy o kontakt z Biurem PIIT (biuro@piit.org.pl)

Informacje handlowe
Oferujemy również możliwość opublikowania na witrynie PIIT innych informacji przygotowywanych przez Firmy, dotyczących w szczególności spraw handlowych, organizowanych przez Firmy imprez, itp., przy czym: w tym przypadku decyzja o zamieszczeniu czy formie prezentacji informacji (są możliwe skróty) leży w gestii PIIT.
- w sprawach związanych z publikowaniem takich informacji prosimy o kontakt z Biurem PIIT (biuro@piit.org.pl)

Oferta komercyjna

PIIT oferuje również płatne formy udostępnienia przestrzeni reklamowej w ramach swojej witryny.

Baner Główny
Baner reklamowy o rozmiarze 468 x 60; możliwe formaty: JPG, GIF, Flash; Baner jest przygotowany przez Firmę i dostarczany do PIIT; Baner prezentowany jest wymiennie z innymi banerami.
- Cena 70 PLN za 1000 odsłon (CPT)

Baner Sponsora
Reklama w formie przycisku reklamowego (button), o treści "Sponsorem witryny PIIT jest Firma XXXX"; Reklama prezentowana jest na stronie głównej witryny PIIT w sposób stały (permanentny), w okresie trwania współpracy sponsorskiej.
- Opłata miesięczna negocjowana z PIIT

- w sprawie zamieszczenia banerów, oraz warunków sponsoringu prosimy o kontakt z dyrektorem PIIT, Biurem PIIT (sekretariat@piit.org.pl)

Inne formy współpracy
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest otwarta na niestandardowe propozycje, związane z wykorzystaniem swoich internetowych zasobów, w szczególności umieszczenie na stronie głównej artykułu sponsorowanego lub innych form reklamy graficznej. Warunki takiej współpracy podlegają negocjacjom z PIIT.

Informacje dodatkowe:

Tematyka prezentowana w ramach witryny

Na witrynie PIIT prezentowane są dokumenty zawierające stanowiska przyjmowane w ważnych (z punktu widzenia interesów reprezentujących branżę ICT podmiotów) sprawach. Dorobek PIIT jest znaczący. W kręgach administracji publicznej i samorządowej Izba zyskała opinię rzetelnego i konstruktywnego partnera w dyskusjach i negocjacjach. Jednocześnie dla potrzeb firm działających na rynku teleinformatycznym wyjaśniliśmy i usprawniliśmy funkcjonowanie wielu ustaw i przepisów podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz procedur zamówień publicznych. W ramach działalności statutowej Izba podejmuje działania związane z wymianą informacji gospodarczych pomiędzy Członkami Izby a polskimi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi; Organizuje szkolenia, konferencje a także pomaga w organizowaniu, wspiera i patronuje wystawom oraz imprezom targowym (krajowym i zagranicznym).

Dlaczego piit.org.pl?

Z racji podejmowanych przez PIIT działań, jej witryna internetowa jest idealnym miejscem, dzięki któremu informacja o Państwa działalności dotrze do potencjalnych partnerów funkcjonujących na rynku IT w Polsce. Prezentacja podejmowanych w ramach Państwa aktywności działań spotkać się może z zainteresowaniem projektowanych imprez targowych, wystaw, konferencji, czy innych działań zmierzających do bezpośredniego zaprezentowania oferty Państwa firmy. Witryna Izby jest cennym źródłem informacji dla dziennikarzy interesujących się skomplikowanymi problemami związanymi z telekomunikacją i informatyką. Wobec projektowanych reguł partnerstwa publicznego prywatnego zaistnienie w serwisie internetowym PIIT pozwoli na zapoznanie się z Państwa ofertą przedstawicielom administracji publicznej. Wreszcie, wobec mechanizmom pozwalającym zaprezentować publikowane w ramach witryny Izby informacje w innych serwisach internetowych – Państwa przekaz może dotrzeć do interesujących się tematyką IT użytkowników Internetu.