Izba istnieje od stycznia 1993 roku. Jej członkami są firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. Aktualnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Proszę zajrzeć do Katalogu Firm należących już do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Zapraszamy firmy teleinformatyczne do Izby - naprawdę warto.
Tylko wspólnie możemy wpływać na pozytywne dla prowadzenia biznesu zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących rynku teleinformatycznego.

Telefon komórkowy zaspokaja coraz więcej potrzeb ¾ badanych Polaków, ⅔ ma telefon zawsze przy sobie, a dla niemal połowy telefon jest absolutnie niezbędny - to główne wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu br. przez firmę ARC Rynek i Opinie. Przyczynkiem do badań było 20-lecie uruchomienia pierwszej sieci telefonii komórkowej w Polsce.

Barometr PIIT

Ocena aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych


Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] uruchomiła serwis informujący i liczbie ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Serwis pozwala na ocenę dynamiki rynku zamówień teleinformatycznych w ujęciu rocznym, rok do roku, a także miesiąc do miesiąca. Prezentowane dane pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji na rynku zamówień publicznych.


Wydarzenia Wydarzenia

PIIT: Odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 13.kadencji 2017-2019

28 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 13.kadencji 2017-2019. Rada w wyborach tajnych na wniosek Prezesa Izby dokonała wyboru nowego Zarządu:

Sylwia Bilska
Marek Borzestowski
Marta Brzoza - Orange Polska
Xawery Konarski - Traple Podrecki i Wspólnicy
Wiesław Paluszyński - E-Konsulting
Mirosław Śmiałek - Polkomtel
Teresa Wierzbowska - Cyfrowy Polsat


Wybrano Radę Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych PIIT:
Tomasz Kulisiewicz
Konrad Marzęcki
Ireneusz Matusiak
Anna Piechocka
Artur Piechocki

PIIT: List ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) analizując poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dostrzega zapisy o istotnym znaczeniu dla reprezentowanego przez Izbę przemysłu teleinformatycznego. Naszą obawę o prawidłowe funkcjonowanie rynku oraz przyszłe koszty ponoszone przez administrację publiczną wzbudził przepis sformułowany w art. 175f projektu.

PIIT Patronat: IBM - Watson Warsaw Summit

15 maja 2017 roku, Warszawa

Watson Warsaw Summit to wyjątkowe wydarzenie, łączące biznes i technologię w jednym miejscu. W konferencji udział weźmie udział kadra zarządzająca największych firm w Polsce oraz właściciele startupów i media, słowem - wszyscy zainteresowani nowymi technologiami oraz wyzwaniami, jakie niesie ze sobą przyszłość.

PIIT: Raport 20 - lecia GSM w Sejmie

20 kwietnia 2017 roku

PIIT wraz z PwC zaprezentował Parlamentarnemu Zespołowi ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech, Raport "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse".

PIIT Patronat: Konferencja Code Europe

Kraków, Wrocław, Warszawa

Kraków-26 kwietnia, Wrocław- 23 maja, Warszawa- 25 maja. Code Europe to największa konferencja programistyczna w Polsce. Specjalnie na to wydarzenie przyjeżdżają prelegenci z całego świata! To jedyna okazja do spotkania w jednym miejscu ekspertów z firm takich jak Google, IBM, Microsoft, Netflix, Spotify czy Uber. Pierwszą edycję Code Europe odwiedziło ponad 10 000 uczestników. Właśnie ruszyła rejestracja!

Od Prezesów Od Prezesów

List Prezesa PIIT - Po XXVII Zgromadzeniu (30 marca 2017)

Szanowni Członkowie Izby, Koleżanki i Koledzy, Po zakończonych dziś obradach Zgromadzenia, przed nami kolejne kroki związane z formowaniem władz Izby. Wtedy przyjdzie też czas na przyjęcie przez Izbę i ogłoszenie planu działań na kolejną kadencję. Pozwalam sobie jednak skierować do Państwa...

więcej

Polecamy Polecamy

PIIT: Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse

Z danych zebranych w raporcie PwC "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse" wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld...

więcej