Ważne Ważne

Problemy telefonii mobilnej w uzdrowiskach

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w imieniu operatorów telefonii mobilnej stara się przekonać Ministerstwo Zdrowia oraz Posłów, aby umożliwili instalowanie masztów...

Cyfrowy Prezydent Polski - Wyniki Ankiety

W ślad za Europejską Agendą Cyfrową, postanowiliśmy zbadać jaki program teleinformatyczny mają Kandydaci w wyborach na Urząd Prezydenta Polski. Przygotowaliśmy ankietę, na którą po...

Cyfrowy Prezydent Polski - Druga Tura

Gratulujemy wszystkim Kandydatom osiągniętych wyników w pierwszej turze wyborów na Urząd Prezydenta RP. Nominowanym do drugiej tury życzymy wytrwałości w walce wyborczej o przekonanie...

Gratulacje dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Panu Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu składamy gratulacje oraz życzenia sukcesów. W naszym pojęciu sukcesem będzie wprowadzenie Polski do grona nowoczesnych Państw z...

Organizacje IAB, PIIT i PTI dziękują Premierowi RP za możliwość konsultowania Ustawy o Radiofonii i Telewizji

Organizacje IAB, PIIT i PTI dziękują Premierowi RP za możliwość konsultowania Ustawy o Radiofonii i Telewizji.

PIIT: Memorandum w sprawie powołania nowego ministerstwa do spraw teleinformatyki i społeczeństwa informacyjnego

W liście do D. Tuska - Prezesa Rady Ministrów - Rada PIIT ponowiła propozycję utworzenia samodzielnego i odrębnego ministerstwa do spraw teleinformatyki i społeczeństwa informacyjnego (np. o...

Raport DIGITAL PLANET z WITSA

PIIT otrzymał z WITSA nowy Raport DIGITAL PLANET 2010, który prezentuje dane dotyczące rynków teleinformatycznych na całym Świecie. Pozytywnym elementem tej edycji jest zmiana podziału...

PIIT: Kandydat Izby wybrany na Arbitra Komisji Prawa Autorskiego w MKiDN

W związku z wejściem w życie nowelizacji prawa autorskiego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 21 grudnia 2010 r. powołał Komisję Prawa Autorskiego.

PIIT: Wiceprezes Izby Krzysztof Król odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Pan Krzysztof Król, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim...

Powstanie Społeczeństwa Informacyjnego

Warto zapamiętać dla historii datę  - piątek 5 lutego 2010 roku - jako dzień, w którym powstało w Polsce Społeczeństwo Informacyjne, przy czym sam termin „powstało" należy rozumieć...