Ważne Ważne

PIIT & ZIPSEE - Kampania KupujeKopiuje.pl na temat opłat reprograficznych

13 stycznia 2014 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji a Związkiem Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego...

Apel Rady PIIT w sprawie nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym

[6 czerwca 2006 r.] Rada Izby postuluje pilną konieczność nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym.

Propozycja PIIT: Połączenie działów łączność i informatyzacja.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała Premierowi Rządu RP oraz komitetom wyborczym czołowych partii politycznych postulat zmiany ustawy o działach administracji rządowej polegający...

Propozycja PIIT: Połączenie działów łączność i informatyzacja.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała Premierowi Rządu RP oraz komitetom wyborczym czołowych partii politycznych postulat zmiany ustawy o działach administracji rządowej polegający...

Rada Ministrów przyjęła dokument Strategii Rozwoju Kraju 2020

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MRR dokument Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, przedłożona przez ministra rozwoju...

PIIT INFO: Izba występuje do Prezydenta RP w sprawie rozszerzenia art. 139 w nowelizacji PT

Izba przekazała do Kancelarii Prezydenta RP Stanowisko PIIT w sprawie rozszerzenia art. 139 w znowelizowanej ustawie Prawo telekomunikacyjne, uchwalonej przez Sejm w dniu 16 listopada 2012 roku,...

Podsumowanie polskiego rynku teleinformatycznego w 2012

Nasze podsumowanie  >>>>>   pokazuje, że przy niewielkim wzroście wartości rynku teleinformatycznego, zbyt wiele możliwych do realizacji projektów teleinformatycznych...

PIIT podpisała Memorandum UKE na rzecz poprawy jakości usług na rynku telekomunikacyjnym

W dniu 17 grudnia 2012 roku podczas spotkania Członków Zarządu PIIT z Panią Magdaleną Gaj - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej PIIT podpisała Memorandum w sprawie współpracy ...

List PIIT & IAB & Lewiatan do Komisarz Viviane Reding związany z pracami Parlamentu Europejskiego nad Rozporządzeniem i Ochronie Danych Osobowych

List dotyczący kluczowych zagadnień związanych z pracami Parlamentu Europejskiego nad Rozporządzeniem i Ochronie Danych Osobowych podpisany przez organizacje branżowe (PIIT, IAB Polska, Lewiatan)...

Opinia PIIT w sprawie jawności postępowania i dokumentacji przetargowej w postępowaniach o zamówienia publiczne

Opinia PIIT w sprawie jawności postępowania i dokumentacji przetargowej w postępowaniach o zamówienia publiczne.