Ważne Ważne

PIIT: Stanowisko izb branżowych ws nowelizacji PZP - zamówienia in-house

[23.02.2016] Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji dostrzegając poważne zagrożenie wynikające z projektowanych zmian w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień in-house, uznała za potrzebne skierowanie odpowiedniego pisma do Wicepremiera, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego.
 
Przekazane pismo podpisane zostało wspólnie z organizacjami pracodawców oraz innymi izbami branżowymi.
Do pobrania
Stanowisko_org_pracodawcy_PZP_in-house_MR_2016.02.19.pdf