Ważne Ważne

PIIT: Sprawozdanie z Konferencji 6.TeraForum - FotoRelacja

20 marca 2013 roku, Zamek Królewski

[22.03.2013]

Konferencję w Sali Rady Zamku Królewskiego otworzył Antoni Mielniczuk, powiadamiając zebranych o nadejściu wiosny, co było ważnym stwierdzeniem w obliczu padającego śniegu.

Potem nastąpiło powitanie najważniejszych Gości - dr Henryka Wujca i Krzysztofa Króla z Kancelarii Prezydenta RP, Panią Prezes Magdalenę Gaj z UKE, Panią Prezes dr Alicję Adamczyk z Urzedu Patentowego, Posła Marka Wójcika, Wiceministrów Dariusza Bogdana z MG, Andrzeja Ręgowskiego z MAiC i Romana Dmowskiego z MSW, Członków Komitetu Honorowego i innych ważnych Gości oraz Członków Izby.


Następnie przybyłych przywitali w imieniu Izby dr inż. Wacław Iszkowski - Prezes PIIT oraz Paweł Czajkowski - Przewodniczący Rady PIIT, dziękując za przybycie na uroczystości. Prezes PIIT na pytanie prowadzącego wyjaśnił pochodzenie tytułu Konferencji - "Informatyka ad'acta?" zwracając uwagę na granice rozwoju informatyki, które muszą być przekroczone nowymi technologiami.

Potem prowadzący zaprosił Pana Krzysztofa Króla – Doradcę Prezydenta RP, który odczytał oficjalny list Prezydenta RP do Uczestników i Organizatorów Konferencji, w którym gratuluje Izbie jubileuszu oraz podkreśla rolę przemysłu teleinformatycznego w Polsce, w tym upowszechniania technologii teleinformatycznych postrzeganych, jako sukces polskiej transformacji. W liście czytamy m.in.: „Mam wielką nadzieję, że są Państwo gotowi na przyjęcie do swego grona najmłodszego pokolenia Polaków, które nie zna świata innego niż cyfrowy, otwarty na informację. Liczę, że wykształcą ich Państwo i wychowają na świetnych profesjonalistów, świadomych odpowiedzialności za innowacje zarówno w świecie wirtualnym, jak tez w społeczeństwie obywatelskim.". [Informacja na witrynie Prezydent.pl]


Następnie Dr Henryk Wujec Doradca Prezydenta RP wręczył w imieniu Prezydenta RP odznaczenie - Złoty Krzyż Zasługi Panu Romanowi Szwedowi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Gratulacje od Izby).

 

 

 

Pan Dariusz Bogdan Wiceminister Gospodarki, przekazał gratulacje Członkom Izby w imieniu Pana Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Patrona Honorowego 20-lecia PIIT oraz swoim własnym, podkreślając rolę Izby w środowisku oraz jej wpływ na kształtowanie przemysłu teleinformatycznego w Polsce. Podkreślił także owocną współpracę PIIT & Ministerstwa Gospodarki  w realizacji wielu ważnych dla gospodarki projektów.[Informacja na witrynie www.mg.gov.pl]

 

Gość Izby John Higgins - Dyrektor Generalny DIGITALEUROPE – międzynarodowej organizacji reprezentującej rynek teleinformatyczny oraz elektroniki użytkowej, której PIIT jest członkiem -  przedstawił zebranym interesującą prezentację dotyczącą najważniejszych działań DigitalEurope  na forum Komisji Europejskiej. [Prezentacja]

 

 

Pan Marek Kowalski wspólnie z Panem Andrzejem Wachem – Prezesem Bonair SA oraz Panem Pawłem Czajkowskim - Przewodniczącym Rady Izby, dokonali uroczystego wręczenia Nagród XX-lecia PIIT.

Nominacje do Nagrody XX-lecia PIIT (dyplomy oraz małe statuetki PIIT) otrzymali: Sławomir Chabros, Jerzy Dżoga, Aleksander Frydrych, Dominik Libicki oraz Krzysztof Żuk. 

Laureatami Nagrody XX-lecia PIIT w 2013 roku zostali:

  • Wacław Bogdan Iszkowski 
  • Michał Jaworski 
  • Prof. Jan Madey 
  • Wiesław Paluszyński 
  • Aleksander Szwarc 

[Więcej informacji o Nagrodach]

Następnie odbyła się interesująca debata Pana Romana Młodkowskiego z Panem Adamem Góralem o stanie i przyszłości firm informatycznych w Polsce - "A co jeśli...". W rozmowie tej pojawiło się wiele ważnych stwierdzeń na temat możliwości rozwoju polskich firm, oraz  ich współpracy z firmami zagranicznymi. Doświadczenie Prezesa Asseco z umiejętnościami Redaktora Młodkowskiego wydobywania sedna problemu z każdego stwierdzenia było frapującym dla wszystkich odkryciem.


Druga część Konferencji była złożona z czterech wystąpień: 

  • Dr Henryk Wujec i Prof. Marek Demiański wprowadzili nas w świat, a raaczej w wszechświat zadając pytanie - "Czy świat liczb i świat fizyki mogą istnieć niezależnie?", na które jedną z odpowiedzi było opisanie istnienia cząstki Higgsa".
  • Dr Rafał Demkowicz-Dobrzański zadał z kolei pytanie - "Czy koniec tradycyjnego komputera oznacza także koniec tradycyjnej informatyki?" Odpowiadajac na nie zaprezentował podsatwy funkcjonownaia komputera kwantowego A.D. 2050 - czyli kota Schroedingera na biurku". Nie podejmujemy się tutaj opisać to rozwiązanie - trzeba było to wysłuchać osobiście.
  • Prezentacja dr Marka Chlebusia, członka Komitetu Prognoz PAN - „Ekonomia Internetu" – była opisem planowanych i niespodziewanych skutkach rozwoju Internetu dla gospodarek świata i nie tylko, zakłócając nieco powszechne rozumienie internetu.
  • Bartosz Barłowski opowiedział o zbudowanej przez siebie drukarce 3D (działała ona w drugiej sali) prezentując równoczesnie potencjalne następstwa rozwoju technologii wytwarzania obiektów 3D w warunkach domowych. Szokiem było stwierdzenie, że jest/będzie też możliwe wydrukowanie sobie nowego zęba czy nerki.

 

Na zakończenie dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes PIIT serdecznie podziękował przybyłym Gościom [Treść Podziękowań w linku] i zaprosił wszystkich na Przyjęcie Urodzinowe oraz Tort 20-stki.

FotoRelacja z Konferencji