Ważne Ważne

Informacja Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

[28.10.2014]

Studium Wykonalności dla Programu badawczego sektora Teleinformatycznego (InnoICT) zostało przyjęte w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Studium obejmuje 4 obszary badawcze w 78 projektach. Zostało ono przygotowane na podstawie propozycji 20 przedsiębiorstw (firm polskich oraz międzynarodowych) oraz 16 uczelni i jednostek naukowych. Szacunkowa wartość badań wynosi ponad miliard złotych, zaś efektem będą rozwiązania, które zastosuje ponad milion użytkowników.

Jest to Program dla całej Polski. Skorzystają na nim wszystkie regiony. Znaczący jest udział firm MŚP w projektach badawczych oraz wśród potencjalnych beneficjentów. Istotne jest też silne wsparcie badawcze instytucji naukowych. Takie złożenie potencjału badawczo-naukowego przyniesie wielorodzajowe korzyści gospodarce oraz zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu przez cały program.

Celem tego Programu jest zmiana jakościowa przemysłu teleinformatycznego w Polsce – od wdrażania rozwiązań światowych do tworzenia w Polsce rozwiązań dla całego świata. Jest to projekt proeksportowy, gdzie Polska ma się stać informatycznym zapleczem Unii. 

Jest to też jedyny Program, w którym nakłady kapitałowe będą zdecydowanie niższe niż nakłady poniesione na kapitał ludzki. Wiemy, że Polska znana jest już na świecie ze świetnych studentów informatyki – teraz pora na sukcesy firm informatycznych, gdyż Polska jest jednym z dwóch krajów Unii, w którychw najbliższych latach nie zabraknie dobrze wykształconych kadr młodych informatyków.

Projekt Studium został zainicjowany i nadzorowany w Porozumieniu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji pod kierunkiem Michała Jaworskiego z udziałem Marka Bąkowskiego i Wiesława Paluszyńskiego – Wiceprezesów PIIT.  Zebranie i opracowanie materiałów do Studium zostało wykonane przez KPMG.

Do pobrania
PR InnoICT (dla Czlonkow Izby).pdf