Sąd Polubowny Sąd Polubowny

Wyniki wyborów do Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

Wyniki wyborów do Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych:

 1. Ireneusz Matusiak
   
 2. Tomasz Kulisiewicz
   
 3. Maria Ziółkowska
   
 4. Anna Piechocka
   
 5. Konrad Marzęcki

Tekst Jednolity Regulaminu Sądu Polubownego

Uchwałą XV Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT w dniu 30 marca 2006 roku został przyjęty tekst jednolity Regulaminu Sądu Polubownego.

Pierwsze urodziny Sądu

W styczniu br. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji obchodzi swoje pierwsze urodziny. To dobry okres do podsumowania jego działalności

WIPO i domena .pl

Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) będzie rozstrzygać spory dotyczące rejestracji nazw domenowych w domenie .pl pomiędzy stronami mającymi swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską. WIPO wyraziła oficjalną zgodę na współpracę z NASK i na umieszczenie swojego logo na stronie internetowej arbitrażu...

Gazeta Prawna - 23.08.07

"Arbitraż w sprawie domen internetowych"

Komentarz prawny Magdaleny Kulikowskiej, rzecznika patentowego

Artykuł dostępny w załączniku.

Gazeta Prawna - 21.08.07

"Nazwy domen nie są chronione prawem"

Rozmowa z Arturem Piechockim, prawnikiem

Rozmawiał Adam Makosz

Artykuł dostępny w załączniku.

Uruchomienie sądu

W dniu 9 września 2002 roku w siedzibie NASK odbyło się, zorganizowane przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz NASK, spotkanie arbitrów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Mediacja oraz Arbitraż w sprawach dotyczących nazw domen internetowych


Zgłoszeń można dokonywać pocztą elektroniczną na adres: arbitraz@piit.org.pl

Nasz adres:
Biuro Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa
(budynek Nordic Park - VII p.)
tel/fax: + 48 22 625 73 23