Sąd Polubowny Sąd Polubowny

Zestawienie postępowań

[15.01.2015]

Zestawienie Postępowań

Zestawienie liczbowe postępowań przed Sądem Polubownym ds Domen Internetowych.

 

Postępowania Mediacyjne: (Zestawienie_Mediacja_2017.pdf)

Postępowania Arbitrażowe: (Zestawienie_Arbitraż_2017.pdf)

Zestawienie Miesięczne: (Zestawienie_Miesieczne_2017.pdf)

 


Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Mediacja oraz Arbitraż w sprawach dotyczących nazw domen internetowych


Zgłoszeń można dokonywać pocztą elektroniczną na adres: arbitraz@piit.org.pl

Nasz adres:
Biuro Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa
(budynek Nordic Park - VII p.)
tel/fax: + 48 22 625 73 23