Sąd Polubowny Sąd Polubowny

Uchwała XVI Zgromadzenia "O powołaniu Sądu Polubownego"

[05.10.2006] Uchwała nr 8 XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT z dnia 23 marca 2007 roku o powołaniu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
Do pobrania
6794.pdf

Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Mediacja oraz Arbitraż w sprawach dotyczących nazw domen internetowych


Zgłoszeń można dokonywać pocztą elektroniczną na adres: arbitraz@piit.org.pl

Nasz adres:
Biuro Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa
(budynek Nordic Park - VII p.)
tel/fax: + 48 22 625 73 23