Sąd Polubowny Sąd Polubowny

Siedziba Biura Sądu Polubownego

[01.09.2012]

Nasz adres:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
ul. Kruczkowskiego 8, VII piętro
00-380 Warszawa

Obowiązujący numer telefonu i faksu:

tel/fax: + 48 22 625 73 23
arbitraz@piit.org.pl
www.piit.org.pl


Za wszelkie niedogodności związane ze zmianą siedziby Izby – przepraszamy!


Mapka lokalizacyjna:


Powiększenie


Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Mediacja oraz Arbitraż w sprawach dotyczących nazw domen internetowych


Zgłoszeń można dokonywać pocztą elektroniczną na adres: arbitraz@piit.org.pl

Nasz adres:
Biuro Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa
(budynek Nordic Park - VII p.)
tel/fax: + 48 22 625 73 23