Sąd Polubowny Sąd Polubowny

Domeny z bł(en)dem - Komentarz Prezesa SP

[09.02.2011]

„Na świecie proceder rejestrowania domen z literówkami ma nazwę - typosquatting (zbitka angielskich słów "literówka" i "dziki lokator"). …"

„Typosquatting może być jednak traktowany jako nieuczciwa konkurencja, naruszenie znaku towarowego lub prawa do firmy - zauważa mecenas Ireneusz Matusiak, prezes sądu polubownego ds. domen internetowych działającego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. …"

Więcej na: http://wyborcza.pl/1,75248,9052528,Domeny_z__o_bledem.html


Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Mediacja oraz Arbitraż w sprawach dotyczących nazw domen internetowych


Zgłoszeń można dokonywać pocztą elektroniczną na adres: arbitraz@piit.org.pl

Nasz adres:
Biuro Sądu Polubownego
ds. Domen Internetowych

ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa
(budynek Nordic Park - VII p.)
tel/fax: + 48 22 625 73 23