Relacje z Imprez Relacje z Imprez

PIIT: Relacja z Webinarium Pzp z dnia 25 stycznia 2017 r.

[27.01.2017] W dniu 25 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze z cyklu webinariów poświęconych nowelizacji Prawa zamówień publicznych pt.: „Nowe (stare?) przesłanki wykluczenia z uwzględnieniem zasad wykazywania ich braku w oparciu o formularz JEDZ", które prowadzili mec. Michał Wojciechowski oraz mec. Michał Gajdek z Kancelarii Prawnej Domański Zakrzewski Palinka.
 
Podczas spotkania on-line przedstawiono wprowadzony nowelizacją PZP podział przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przesłanki obligatoryjne oraz fakultatywne, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tych drugich przez zamawiających z sektora IT. Ponadto, przybliżona została kwestia okresu na jaki wyklucza się wykonawców z udziału w postępowaniach w przypadku zaistnienia poszczególnych przesłanek, a także poruszono kwestię możliwości skorzystania przez wykonawców z instytucji self-cleaning. Tematy te zostały omówione ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich postanowień Jednolitego Europejskiego Formularza Zamówienia (JEDZ).
 
W załączeniu przekazujemy prezentację wykorzystaną podczas spotkania online.
Do pobrania
2017 01 25 PIIT Prezentacja webinarium wykluczenie.pdf