Relacje z Imprez Relacje z Imprez

PIIT: Relacja z posiedzenia Rady Izby

10 lutego 2017 - siedziba Polkomtel w Warszawie

[14.02.2017] 10 lutego 2017 roku gościnnie w siedzibie Polkomtel w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Izby, któremu przewodniczył  Andrzej Abramczuk – Wiceprzewodniczący Rady PIIT. Prezes i Wiceprzewodniczący Izby przekazali na ręce Pana Mirosława Śmiałka podziękowania za trzecie już, ugoszczenie Członków Rady Izby – tym razem w nowej siedzibie Polkomtel.
 
Na wstępie Rada wysłuchała wystąpienia Ireneusza Piecucha – Prezesa Izby, który przedstawił zebranym podsumowanie najważniejszych działań Izby w okresie ostatnich 3 miesięcy:
 • Kluczowe wydarzenia
 • Główne projekty w realizacji
 • Współpraca i partnerstwa
 • Komunikacja Izby
 • Co się działo w Izbie
 • Budżet Izby – wykonanie 2016 i rok 2017
 • Zgromadzenie 30.03.2017
Rada Izby przyjęła w poczet Członków nową Firmę:
 • IDC Polska Sp. z o.o.
oraz zapoznała się z prezentacjami firm będących w procesie przystąpienia do Izby:
 • Adobe Systems
 • Cybernetic Technologies NETICTECH
 • IKG Technology
 • JMK Computerate
 • Kancelaria Radcy Prawnego Elżbieta Barembruch
 • Kingdom
 • MIGAM RKPK
 • Sirocco Mobile
 • Wojciech Pytel Consulting
Po prezentacjach działalności Firm oraz oficjalnym przyjęciu w poczet Firmy Członka Izby, Andrzej Abramczuk - Wiceprzewodniczący Rady oraz Ireneusz Piecuch – Prezes Izby, wręczyli Certyfikaty Członkowskie przedstawicielom nowoprzyjętych Firm.

Rada na wniosek Zarządu Izby powołała 4 nowych Ekspertów PIIT:
 • Mariusz Busiło  - Ekspert w obszarze problematyki pól elektromagnetycznych (PEM)
 • Jolanta Jaworska  - Ekspert w obszarze edukacji i współpracy biznes/uczelnie, zarządzania zasobami ludzkimi oraz pomocy publicznej dla inwestorów
 • Marek Lipski  - Ekspert w obszarze problematyki pól elektromagnetycznych (PEM)
 • Robert Masiąg  - Ekspert w obszarze inteligentnych sieci energetycznych i  Smart Grid.
W sprawach finansowych Izby Rada:
 • Zapoznała się z Informacją ws wykonania Budżetu PIIT za rok 2016 oraz wykazem firm z zaległymi składkami za rok 2016
 • Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Bilansu PIIT za rok 2016 (rekomendacja Zarządu PIIT).
W sprawach związanych z organizacją XXVII Zgromadzenia PIIT (30 marca 2017) Rada:
 • Zapoznała się z informacją Zarządu PIIT dot. realizacji wniosków zgłaszanych przez Zgromadzenia w kadencji 2015-2017
 • Podjęła uchwałę w sprawie zasad udziału firm w Zgromadzeniu
 • Ustaliła formułę wręczenia Nagrody PIIT' 2016 (30.03.2017 godz. 10.00)
 • Podjęła uchwałę w sprawie zwołania XXVII Zgromadzenia Izby (30.03.2017 godz. 11.00)
 • Podjęła Wniosek w sprawie ustalenia liczby miejsc mandatowych oraz zasad wyboru członków Rady Izby w kadencji 2017/2019 (rekomendacja do Zgromadzenia)
 • Zarekomendowała Projekt Uchwały Zgromadzenia w sprawie zasad naliczania i wysokości składek członkowskich PIIT na rok 2017 (rekomendacja do Zgromadzenia)
 • Zapoznała się z propozycjami zmian w Statucie i innych regulacjach PIIT
 • Zapoznała się z harmonogramem prac nad założeniami do Sprawozdania Zarządu i Rady PIIT w kadencji 2015-2017. Rekomendacja do Zgromadzenia Izby w tej sprawie zostanie podjęta przez Radę w trybie e-głosowania.
W sprawach merytorycznych Izby Rada:
 • Podjęła uchwałę ws wpisu na Listę Ekspertów PIIT (rekomendacja Zarządu PIIT)
 • Podjęła uchwałę ws powołania Komitetu Ochrony Danych Osobowych KODO  (rekomendacja Zarządu PIIT)
 • Podjęła uchwałę ws likwidacji Komitetu PIIT (rekomendacja Zarządu PIIT)
 • Podjęła uchwałę ws weryfikacji listy firm-członków PIIT
 • Przyjęła protokół z posiedzenia Rady PIIT w dniu 16.12.2016
 • Przyjęła protokoły nr 36/2017 i 37/2017 z E-Posiedzeń Rady PIIT.
Rada wysłuchała informacji Marka Kowalskiego -  Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PIIT ws harmonogramu prac dot. wyłonienia laureatów Nagrody PIIT'2016 (XV edycja).
Do pobrania
Prot_e-posiedzenie_12.01.2017_Cisco.pdf
Prot_e-posiedzenie_12.01.2017_Kibil.pdf
Prot_Rada_16_12_2016.pdf
RI17_Uch_328_KUD_likwidacja.pdf
RI17_Uch_330_KODO.pdf
RI17-Uch_327_Lista_weryfikacja.pdf
RI17-Uch324_ZasadyUdziału_Zgromadzenie_ostateczna.pdf
RI17-Uch325_zwolanie_XXVIIZgromadzenia_10.02.2017.pdf
RI17-Uch326-przyjecie firm.pdf
RI17-Uch329_wpis_Lista_Ekspertów_10.02.2017.pdf
Wykonanie_Wnioski_Zgromadzenia_2015_2017 (Ramka).pdf
Wykonanie_Wnioski_Zgromadzenia_2015_2017 (Ramka).pdf