Relacje z Imprez Relacje z Imprez

PIIT Patronem Raportu Ministerstwa Rozwoju "Perspektywy Rozwoju Polskiej Branży ICT do roku 2025"

[08.02.2017] W Ministerstwie Rozwoju zaprezentowany został najnowszy raport dotyczący rozwoju i perspektyw dla polskiej branży teleinformatycznej. Odbyła się również prezentacja działań i oferty dla branży ICT polegającej m.in. na wsparciu przedsiębiorców w ekspansji na nowe rynki.

"Cyfryzacja nie jest możliwością, jest koniecznością . Bardzo ważne aby spojrzeć na ten sektor, jakie ma plusy i minusy. PIIT aktywnie włączy się w dalsze prace związane z rozwojem wiedzy dot. branży teleinformatycznej. Polski sektor ICT jest bardzo ściśle związany z sektorem publicznym, dlatego patrzymy z nadzieją na ten rok. Liczymy, że będzie on w tej kwestii lepszy dla sektora niż rok ubiegły gdzie zanotowaliśmy ponad 30 procentowy spadek"  - powiedział podczas spotkania Ireneusz Piecuch, prezes PIIT.  

PIIT objął Raport patronatem.  Został on przygotowany przez Investin.

Polska branża teleinformatyczna była w minio­nych latach jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. Notując w latach 2009-2014 średni roczny wzrost na poziomie 8,64% i rosnąc przez ostatnie pięć lat o 16,72%. Polska skutecznie goni największe europejskie gospodarki zachowując jednocześnie przewagi wynikające z niskich kosztów pracy i wsparcia funduszy europejskich. Unikatowa sytuacja Polski pozwala korzystać przedsiębiorstwom i inwestorom z dużego, rozwiniętego rynku przy możliwości wykorzystania wciąż występującego ponadprzeciętnego potencjału wzrostu.Duża dynamika sektora ICT znajduje odzwierciedlenie również w wartości generowanej produkcji, która wzrosła o 20,57% na przestrzeni lat 2010-2016. Jednocześnie udział sektora ICT w PKB polski jest wciąż relatywnie niski. Świadczy to o dużym potencjale do zagospodarowania. W Polsce sektor ten odpowiada za 6,06% PKB podczas gdy w wybranych, wiodących krajach takich, jak: Niemcy, Czechy i Francja jest to kolejno 8,15%, 8,43%, 7,33%.