Relacje z Imprez Relacje z Imprez

PIIT: Jakie zmiany w obszarze zamówień publicznych - Debata w UZP

[20.02.2017] 16 lutego 2017 r. w ramach cyklu debat zainicjowanych przez Panią Małgorzatę Stręciwilk, Prezesa UZP, dotyczących kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych, odbyło się spotkanie przedstawicieli wykonawców.

W Debacie brał udział wiceprezes Izby – Michał Rogalski oraz r.pr. Tomasz Krzyżanowski z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

W trakcie debaty poruszone zostały tematy:
  • Kompleksowa regulacja czy odrębne ustawy?
  • Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych – pożądany kierunek zmian
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – rekomendacje na przyszłość
  • Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty – czy istnieje potrzeba zmian
  • Środki Ochrony Prawnej  – kierunek regulacji
  • Umowy w sprawach zamówień publicznych – zakres uzasadnionej ingerencji ustawodawcy
Więcej informacji jest tutaj: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/system-zamowien-publicznych-projektowane-kierunki-zmian-i-perspektywy-rozwoju-debaty-ekspertow/debata-wykonawcow