Regulamin Komitetu Regulamin Komitetu

Regulamin Komitetu przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

14 września 2015

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Izby w dniu 14 września 2015 roku i zastępuje Regulamin zatwierdzony w dniu 12.06.2008 roku.

Regulamin Funduszu Celowego Komitetu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Niniejszy Regulamin, po rekomendacji Zarządu PIIT, został przyjęty przez Radę Izby w dniu 24 kwietnia 2013 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin Komitetu przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

12 czerwca 2008 roku

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Izby w dniu 12 czerwca 2008 roku i zastępuje Regulamin zatwierdzony w dniu 17.06.2005 roku.

Regulamin Komitetu przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Izby w dniu 17 czerwca 2005 roku.