Rada Izby Rada Izby

PIIT: Odbyło się ostatnie w kadencji posiedzenie Rady Izby

24 lutego 2011 roku, Warszawa

24 lutego 2011 roku w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyło się ostatnie w kadencji 2009-2011 posiedzenie Rady Izby.

Obradom Rady przewodniczył Wojciech Dylewski – Wiceprzewodniczący Rady.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele nowych Firm wstępujących do PIIT: Grupa Allegro Sp. z o.o. oraz Sferia SA , którzy zaprezentowali zebranym działalność swoich firm. Po przyjęciu firm w poczet Członków Izby, Wiceprzewodniczący Rady i Prezes Izby, wręczyli Certyfikaty Członkowskie nowo-przyjętym Firmom.

Podczas posiedzenia Rada Izby podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr 173/2011 w sprawie przyjęcia firm w poczet Członków Izby

Posiedzenie Rady Izby

26 stycznia 2011 roku, Warszawa

Kolejne posiedzenie Rady Izby odbyło się 26 stycznia 2011 roku w IPC Business Center w Warszawie. Obradom Rady przewodniczył Paweł Czajkowski - Przewodniczący Rady Izby oraz Wojciech Dylewski – V-Przewodniczący Rady Izby.

Rada podjęła uchwałę w sprawie zwołania na dzień 17 marca 2011 roku na godz 14.00 XX Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT.

Dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes Izby przedstawił prezentację nt wstępnych Sprawozdań z działalności Zarządu oraz Rady Izby w Kadencji 2009-2011. Sprawozdanie  będzie prezentowane do rekomendacji przez Radę PIIT do XX Zgromadzenia w dniu 24 lutego 2011 roku.

Uchwała Nr 165/2011 w sprawie przyjęcia firm w poczet Członków Izby

Posiedzenie Rady Izby

7 października 2010 roku, Warszawa

Kolejne posiedzenie Rady Izby odbyło się 7 października 2010 roku w Klubie Bankowca w Warszawie.

Obradom Rady przewodniczył Paweł Czajkowski - Przewodniczący Rady Izby.

Gościem Rady był dr Wojciech Wiewiórowski – Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Glówny Inspektor przedstawił zamierzenia GIODO w kształtowaniu nowego prawa ochrony danych osobowych uwzględniającego nowe technologie teleinformatyczne.

W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele nowych Firm, wstępujących do PIIT oraz zaproszeni przedstawiciele Firm Członków Izby.

Przewodniczący Rady i Prezes Izby wręczyli Certyfikaty Członkowskie nowo-przyjętym Firmom:

 • Bird & Bird
 • HAWE S.A.
 • Suntech S.A.

Posiedzenie Rady Izby

30 czerwca 2010 roku

30 czerwca 2010 roku odbyło się w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie kolejne posiedzenie Rady.

Obradom Rady przewodniczył Paweł Czajkowski jej Przewodniczący oraz Wojciech Dylewski jej V-Przewodniczący

Gośćmi Rady byli: Piotr Kołodziejczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za informatyzację oraz Włodzimierz Marciński Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele nowych Firm, wstępujących do PIIT oraz zaproszeni przedstawiciele Firm Członków Izby.

Prezes Izby i Przewodniczący Rady wręczyli Certyfikaty Członkowskie nowoprzyjętym Firmom:


Posiedzenie Rady Izby

8 marca 2010 roku

8 marca 2010 roku odbyło się w siedzibie PIIT kolejne posiedzenie Rady.

Obradom Rady przewodniczył Paweł Czajkowski jej Przewodniczący

W posiedzeniu uczestniczył także zaproszony przedstawiciel nowej Firmy wstępującej do PIIT - Prezes Niko Bałazy, który zaprezentował zebranym działalność swojego przedsiębiorstwa S-NET Sp. z o.o. z Krakowa (prezentacja). ...

Posiedzenie Rady Izby

14 stycznia 2010 roku

14 stycznia 2010 roku odbyło się na zaproszenie i dzięki gościnności Zarządu Firmy Telekomunikacja Polska kolejne posiedzenie Rady.W imieniu Gospodarzy zebranych powitał Piotr Muszyński – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Telekomunikacji Polskiej oraz Maciej Rogalski Dyrektor Pionu Współpracy Regulacyjnej GK TP(Wiceprezes PIIT). Obradom Rady przewodniczył Paweł Czajkowski oraz Wojciech Dylewski Wiceprzewodniczący Rady

Posiedzenie Rady Izby

8 października 2009 roku

8 października 2009 roku odbyło się dzięki gościnności Zarządu Firmy Polkomtel SA kolejne posiedzenie Rady.

W imieniu Gospodarzy zebranych powitał Wojciech Dylewski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych Polkomtel oraz Wiceprzewodniczący Rady PIIT. Obradom Rady przewodniczył Paweł Czajkowski Jej Przewodniczący.

Posiedzenie Rady Izby

16 czerwca 2009 roku

16 czerwca 2009 roku odbyło się gościnie w siedzibie ABG kolejne posiedzenie Rady PIIT, któremu przewodniczył Wojciech Dylewski – Wiceprzewodniczący Rady.

Na posiedzeniu Rady przyjęto nową firmę:

 • Cottyn Barbasiewicz Łyś–Gorzkowska i Dziomdziora Sp. k

1. Posiedzenie Rady Izby 2009/2011

8 kwietnia 2009 roku, Warszawa

Na pierwszym posiedzeniu Rady Izby nowej kadencji 2009/11:

 • Przewodniczącym Rady został wybrany:
  • Paweł Czajkowski - z firmy Hewlett-Packard
 • Wiceprzewodniczącym Rady został wybrany:
  • Wojciech Dylewski - z firmy Polkomtel


Wybrano Zarząd Izby:

 • Aleksander Frydrych
 • - Wiceprezes ds. operacyjnych
 • Michał Jaworski
 • - Wiceprezes ds. społeczeństwa informacyjnego
 • Krzysztof Król
 • - Wiceprezes ds. komunikacji elektronicznej
 • Jacek Łęgiewicz
 • - Wiceprezes ds. innowacyjności i ochrony środowiska
 • Maciej Rogalski
  - Wiceprezes ds. rynku telekomunikacyjnego
 • Michał Rogalski
  - Wiceprezes ds. rynku teleinformatycznego
 • Jerzy Sadowski
  - Wiceprezes ds. telekomunikacji mobilnej


Wybrano skład Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie weryfikacji listy Firm-Członków PIIT.