Pracowali dla Izby Pracowali dla Izby

[26.02.2013]

 

 

Władze
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

 

 

 

Andrzej Abramczuk

Sąd Koleżeński  VII; Rada Izby X

Jerzy Bagiński

Komisja Rewizyjna I

Andrzej Bartosiewicz

Sąd Koleżeński V

Piotr Biernacki

Komisja Arbitrażowa V,VI; Sąd Koleżeński VIII,IX,X

Romuald Car

Rada Izby II ,IV

Sławomir Chabros

Sąd Koleżeński IV,V; Komisja Rewizyjna VI-X

Tadeusz Chełkowski

Rada Izby X

Krzysztof Chełpiński

Rada Izby VII

Tomasz Chlebowski

Prezydium Rady III; Wiceprezes IV; Rada Izby IV; Kom. Arbitrażowa VI

Michał Chrzanowski

Rada Izby IX

Jerzy Cybulski

Sąd Koleżeński I

Paweł Czajkowski

Przewodniczący Rady Izby IX,X

Borys Czerniejewski

Komisja Arbitrażowa V,VI

Ireneusz Dąbrowski

Wiceprezes V,VI; Rada Izby V,VI; Przewodniczący Rady Izby VII

Roman Dolczewski

Rada Izby I

Jacek Duch

Komisja Arbitrażowa IV; Rada Izby V

Wojciech Dylewski

Wiceprezes VIII; Rada Izby VIII,IX,X

Zbigniew Dziarnowski

Rada Izby III-IX

Wiesław Dzieżyc

Wiceprezes I, Rada Izby I

Wojciech Dziomdziora

Rada Izby X

Jerzy Dżoga

Komisja Rewizyjna II-V

Edward Federowicz

Wiceprezes II; Rada Izby II, III, IV

Zenon Filipiak

Rada Izby V, VI

Aleksander Frydrych

Wiceprezes I - X; Rada Izby I-X

Piotr Fuglewicz

Sąd Koleżeński V, VI

Zdzisław Gadomski

Rada Izby III,VI,VII; Komisja Rewizyjna V

Wojciech Gawęda

Rada Izby III,IV,VII; Prezydium Rady VI

Paweł Gizbert-Studnicki

Rada Izby I

Karol Głuski

Rada Izby I,III; Komisja Rewizyjna  II, IV

Jacek Gozdal

Komisja Rewizyjna II-IV

Marek Greniewski

Prezydium Rady I

Tomasz Grzegory

Rada Izby IX

Janusz Hajdul

Wiceprezes VIII, Rada Izby VIII,IX

Tomasz Hodakowski

Rada Izby X

Wacław Iszkowski

Prezes Izby I-X; Rada Izby I-VII

Andrzej Jabłoński

Prezydium Rady I,II; Rada Izby III

Michał  Jaworski

Wiceprezes VIII-X; Wiceprezes VIII - X

Agnieszka Jezierska

Komisja Arbitrażowa VII

Marek Jędrzejczak

Sąd Koleżeński III-VII 

Jerzy Kalinowski

Wiceprezes V, Rada Izby V

Paweł Klimiuk

Wiceprezes X, Rada Izby X

Marta Kochańska-Piróg

Komisja Rewizyjna VI

Emil Konarzewski

Komisja Arbitrażowa VI; Rada Izby VII; Komisja Rewizyjna VIII, IX, X

Hanna Kontkiewicz-Chachulska

Rada Izby IV

Wojciech Kossakowski

Sąd Koleżeński I; Rada Izby II, III; Komisja Arbitrażowa IV

Marek Kowalski

Sąd Koleżeński II-X

Maciej Kozłowski

Rada Izby V-VIII

Krzysztof Król

Wiceprezes VIII-X; Rada Izby VIII-X

Tomasz Kruk

Rada Izby X

Wiesław Krygowski

Sąd Koleżeński VI

Sławomir Kulągowski

Komisja Arbitrażowa V; Rada Izby VI-VII

Tomasz  Kulisiewicz

Komisja Arbitrażowa V-VII

Piotr Kuriata

Rada Izby VIII,X

Dariusz Labriga

Komisja Arbitrażowa VI-VII; Rada Izby VIII

Andrzej Lazurko

Sąd Koleżeński I–V; Komisja Rewizyjna VI-VII

Aleksander Lesz

Rada Izby IV

Robert Liwiński

Rada Izby I,III; Komisja Rewizyjna II

Jaromir Łaciński

Prezydium Rady VI; Wiceprezes VII; Rada Izby VII

Paweł Łatacz

Rada Izby VII

Jacek Łęgiewicz

Wiceprezes IX,X; Rada Izby IX, X

Leszek Łęgowiecki

Rada Izby I,II

Marek Majewski

Rada Izby VI

Konrad Makomaski

Rada Izby I,II,VI,VII,VIII; Komisja Arbitrażowa V; Sąd Koleżeński IX, X

Marek Maniecki

Rada Izby I,IV,VII, IX; Prezydium Rady II,III,V,VI; Przew.Rady VIII

Witold Markiewicz

Rada Izby IV,V

Maciej Markowski

Prezydium Rady IV

Janusz Maszkiewicz

Prezydium Rady II, III; Rada Izby I,VI,VII

Piotr Maszkiewicz

Rada Izby IX, X

Ireneusz Matusiak

Komisja Arbitrażowa V,VI,VII

Józef Michalik

Wiceprezes I; Rada Izby I

Jarosław Mojsiejuk

Wiceprezes VII; Rada Izby VI-X

Janusz Morawski

Rada Izby VIII,IX

Tomasz Niesłuchowski

Rada Izby I,II

Jacek Niewęgłowski

Rada Izby IX

Mariusz Nosal

Rada Izby IV

Jerzy Nowak

Rada Izby I,II

Bożena Nowak-Szymura

Sąd Koleżeński II

Jarosław Nowicki

Rada Izby VII

Jarosław Ogorzałek

Sąd Koleżeński VI - X

Jerzy Okuniewski

Komisja Rewizyjna X

Krzysztof Olszowski

Sąd Koleżeński VIII

Wiesław Osowiecki

Wiceprezes I, Rada Izby I

Marian Ostrowski

Komisja Arbitrażowa IV; Komisja Rewizyjna V- VIII

Jacek Pacholczyk

Rada Izby VII - X

Wiesław Paluszyński

Komisja Arbitrażowa V,VI; Rada Izby VII, VIII, X

Anna Piechocka

Komisja Arbitrażowa VI,VII

Artur Piechocki

Komisja Arbitrażowa V

Ireneusz Piecuch

Rada Izby VIII

Cristiano Pinzauti

Rada Izby V

Grażyna Piotrowska-Oliwa

Rada Izby VI

Rafał Plutecki

Wiceprezes IV; Rada Izby IV

Marian Polski

Rada Izby IV,V

Adam Półgrabia

Prezydium Rady IV

Cezary Prokopowicz

Komisja Rewizyjna I-III; Rada Izby IV

Maciej Rogalski

Prezydium Rady VI; Wiceprezes VII-IX; Rada Izby V,VII-X

Michał Rogalski

Prezydium Rady VI; Wiceprezes VII-IX; Rada Izby VII-X

Jan Rurański

Komisja Rewizyjna VIII,IX

Paweł Rzepka

Rada Izby V,VI

Jerzy Sadowski

Prezydium Rady IV,V; Rada Izby VI,VII,VIII; Wiceprezes IX,X

Tomasz Sielicki

Rada Izby II-V

Waldemar Sielski

Rada Izby VII-X

Piotr Sienkiewicz

Rada Izby X

Stanisław Siess-Krzyszkowski

Komisja Rewizyjna I

Marek Sitarski

Sąd Koleżeński IV,V

Bożena Skibicka

Rada Izby I-III; Sąd Koleżeński VI-X

Piotr Smólski

Rada Izby V

Andrzej Sobczak

Rada Izby II,III

Borys Stokalski

Komisja Arbitrażowa VII; Rada Izby X

Wojciech Syrewicz

Komisja Rewizyjna IX,X

Mirosław Szturmowicz

Rada Izby III,IV

Aleksander Szwarc

Wiceprezes II-V, Rada Izby II-V

Roman Szwed

Rada Izby IV,V,VII,IX,X

Zbigniew Szymkowiak

Komisja Rewizyjna I

Jerzy Szymura

Rada Izby I

Mirosław Śmiałek

Wiceprezes X

Robert Śmietanka

Rada Izby VI,VIII; Komisja Arbitrażowa VII

Mariusz Tomaka

Rada Izby VI,VIII, IX,X; Komisja Rewizyjna VII

Henryk Tomaszewski

Rada Izby II,III; Komisja Arbitrażowa IV

Andrzej Wach

Komisja Arbitrażowa IV

Agata Waclawik-Wejman

Rada Izby X

Piotr Waglowski

Rada Izby VIII

Dariusz Wichniewicz

Rada Izby IV

Mirosław Wierzbowski

Rada Izby I

Ewa Wolniewicz-Warska

Rada Izby IX,X

Paweł Wolszczak

Rada Izby VIII-X

Lech Zdziech

Prezydium Rady II-V; Rada Izby VI

Ryszard Zięciak

Rada Izby I-IV, VIII; Prezydium Rady V,VI; Komisja Arbitrażowa VII

Maria Ziółkowska

Komisja Arbitrażowa V-VII

Krzysztof Żuk

Komisja Rewizyjna III–X