Porozumienie RODO Porozumienie RODO

Porozumienie PIIT & GIODO


Główne cele: wspólne działania na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w działalności teleinformatycznej, w szczególności w celu właściwego stosowania przepisów rozporządzenia PE i Rady ws ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz tworzenie kodeksu postępowania w zakresie odo w działalności teleinformatycznej.

Porozumienie RODO Porozumienie RODO

PIIT: Konferencja połączona z podpisaniem Porozumienia GIODO & PIIT

16 grudnia 2016 r. odbyła się Konferencja GIODO & PIIT zatytułowana „Ochrona danych osobowych –...