Porozumienie Mobile Connect Porozumienie Mobile Connect

Porozumienie na rzecz rozwoju cyfrowej gospodarki i cyfryzacji usług administracji publicznej


Główne cele: Współpraca Stron ma obejmować merytoryczny udział w pracach Ministerstwa dotyczących:
  • mechanizmu Mobile Connect, jako metody uwierzytelniania, autoryzacji lub identyfikacji w systemach administracji publicznej;
  • schematu identyfikacji elektronicznej, w tym nad krajowym i transgranicznym węzłem identyfikacji elektronicznej (dyskusja nad kształtem rynku "cyfrowej tożsamości", który musi powstać do 2018 r.)
  • identyfikacji i eliminacji barier e-gospodarki, w tym wspierania zmian otoczenia prawnego w obszarze telekomunikacji niezbędnych dla rozwoju e- państwa, w szczególności cyfryzacji procesów administracyjnych, gospodarczych i konsumenckich, zgodnie z rządowym programem "Od papierowej do cyfrowej Polski" (Paperless/Cashless Poland).

Porozumienie Mobile Connect Porozumienie Mobile Connect

MC: Porozumienie z telekomami na rzecz rozwijania usług on-line

"Operatorzy telekomunikacyjni, podobnie jak banki, chcieliby uczestniczyć w popularyzacji cyfrowych...

PIIT sygnatariuszem Porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej i e-administracji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w dniu 21 listopada br. podpisała z Ministerstwem...