Polecamy Polecamy

PIIT Patronat: Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

XVI edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przyświeca edukacyjny cel, jakim jest merytoryczne wsparcie podmiotów zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień...

PIIT Patronat: II Forum Nowoczesnej Produkcji

II Forum Nowoczesnej Produkcji to wydarzenie stanowiące miejsce spotkań reprezentantów zarządów decyzyjnych dla branży spółek przemysłowych, przedstawicieli administracji centralnej oraz ekspertów...

Patronat PIIT: KONGRES SMART CITY - założenia i perspektywy

Celem wydarzenia jest rozważenie zagadnień związanych z ideą smart cities oraz odpowiedź na pytania: W jakim zakresie realizowana jest koncepcja inteligentnego rozwoju w Polsce? W czym drzemie...

PIIT Poleca: Szkolenie pt. "Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016r. Nowe wymagania wynikające z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE"

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy – Firma-Członek PIIT serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie pt: „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 r. Nowe wymagania wynikające z...

Trusted Cloud Day 2016

Trusted Cloud Day 2016 to dobrze przygotowana porcja wiedzy niezbędnej każdemu, kto odpowiada za ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji - w szczególności w kontekście...

PIIT: Raport - 20 lat telefonii cyfrowej w naszym kraju - co zmieniło w życiu Polaków?

20 lat telefonii cyfrowej w naszym kraju - co zmieniło w życiu Polaków? Telefon komórkowy zaspokaja coraz więcej potrzeb ¾ badanych Polaków, ⅔ ma telefon zawsze przy sobie, a dla niemal połowy...

PIIT: Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse

Z danych zebranych w raporcie PwC "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse" wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld...

Forum eIDAS_PL organizuje osiemnaste Webinarim pt: Przetwarzanie danych osobowych w związku z identyfikacją elektroniczną i usługami zaufania

W dniu 7 października weszła w życie ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która dostosowuje polskie przepisy do obowiązującego od 1 lipca rozporządzenia eIDAS. Problematyka...

PIIT: UZP Poleca Elektroniczną Platformę Katalogów Produktów eKatalogi

eKatalogi to bezpłatna internetowa platforma zakupowa łącząca przedsiębiorców i sektor administracji publicznej.

PIIT Poleca: SCC-misja specjalna do Kanady (27.11 - 2.12.2016)

Silesia Chamber of Commerce Ltd. z okazji nadchodzącego momentu podpisania umowy CETA pomiędzy Unią Europejską a Kanadą, Izba organizuje ogólnopolską misję specjalną do Kanady, która odbędzie się w...