Polecamy Polecamy

PIIT: Raport za 2016 rok

Przedstawiamy Raport z działalności Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji za rok 2016

[04.04.2017] Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Raport z działalności Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji za rok 2016 . Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące działalności Izby.

Izba podjęła wiele działań, w tym te o charakterze analitycznym. Raporty dotyczą branży teleinformatycznej, jej wpływu na gospodarkę i przyszłości tego sektora. Wśród działań analitycznych znalazł się także praktyczny Poradnik oceny wydajności sprzętu komputerowego w zamówieniach publicznych.

W naszych działaniach prezentujemy opinie i rekomendujemy pozytywne dla teleinformatyki rozwiązania legislacyjne. To Izba monitoruje ustawy i rozporządzenia. Dzięki temu nasi członkowie pierwsi dowiadują się o możliwych skutkach planowanych zmian. Wspieramy rozwój polskiego rynku teleinformatycznego i działające na nim firmy.

Porozumienia partnerskie Izby umożliwiają korzystanie z bogatej wiedzy naszych partnerów, co pomaga w skutecznych działaniach na rzecz racjonalizacji przepisów i regulacji rynku teleinformatycznego. Nasze działania wykonywane są w oparciu o szerokie porozumienie, dlatego łącząc różne, praktyczne punkty widzenia, dają konkretne i jasne stanowiska.

Śniadania PIIT to nowa forma spotkań z ministrami, posłami i osobami mającymi bezpośredni wpływ decyzyjny i legislacyjny na prawo dotyczące branży teleinformatycznej.

Webinaria stały się platformą komunikacji z naszymi partnerami oraz przedstawicielami administracji publicznej. W praktyce to doskonałe miejsce wymiany wiedzy i opinii dla wszystkich zainteresowanych.

Sąd polubowny ds. domen internetowych działa w Izbie od 2003 roku. Arbitrzy sądu to wybitni specjaliści w dziedzinie praw własności intelektualnej z praktyczną znajomością praktyki Internetu.

Zapraszamy do lektury.
Do pobrania
PIIT_raport_roczny_2016.pdf