Polecamy Polecamy

PIIT Patronat: Sesja Dialogu Miasta Przyszłości 2017

19 kwietnia 2017 r., Łódź

[22.03.2017]
Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK wraz z partnerami od pięciu  lat realizuje projekt „Miasta Przyszłości". Przez ten czas nasza inicjatywa stała się unikatową w Polsce platformą dialogu o wyzwaniach rozwojowych polskich miast, w którym udział biorą ich wszyscy interesariusze: przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, NGOs, ruchów miejskich oraz eksperci.

Coroczna Sesja Dialogu umożliwia samorządowcom spotkanie się we własnym gronie oraz dyskusję z interesariuszami przy okrągłym stole. Nie ma paneli ani wystąpień. Osią spotkania jest rozmowa i kontakt bezpośredni. Tematyczne sesje dialogu pozwalają wszystkim stronom poszerzyć perspektywę i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze. Tegoroczne sesje poświęcone będą obszarom takim jak rewitalizacja, zarządzanie zasobami miejskimi, troska o środowisko czy kreowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej. Uczestnicy otrzymają potwierdzający udział w warsztatach certyfikat. Opublikowany zostanie także ranking Liderów Miast Przyszłości, w którym wyróżnimy najskuteczniejszych samorządowców małych, średnich i dużych miast.

Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia w Bionanoparku (ul. Dubois 114/116, Łódź), w godzinach 10:00-16:30.

Zapraszamy do rejestracji na to wyjątkowe wydarzenie:
http://mttp.pl/rejestracja/miasta-przyszlosci-2017
 
Partnerami wydarzenia są Deloitte, Siemens, Miasto Koluszki, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Bionanopark, Phenohorizon.
Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Forum Od-nowa. 
Wydarzenie objęte Patronatem Prezydent Miasta Łodzi.