Polecamy Polecamy

PTI i Microsoft zaprasza na IV konferencję "Bezpieczeństwo cyfrowe w dzisiejszej szkole"

Microsoft oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne zapraszają na coroczną konferencję Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji, organizowaną przez Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie...

PIIT Patronat: Konferencja Code Europe

Kraków-26 kwietnia, Wrocław- 23 maja, Warszawa- 25 maja. Code Europe to największa konferencja programistyczna w Polsce. Specjalnie na to wydarzenie przyjeżdżają prelegenci z całego świata! To...

PIIT Patronat: 15 Konferencja IDC Security Roadshow 2017

Zarząd każdej organizacji musi przygotować się na wyzwania, które przynoszą najnowsze technologie, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa IT. Podczas naszej konferencji zastanowimy się: Jak...

PIIT: MC-Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Przygotowanie raportu miało związek z opracowaniem i skierowaniem w 2016 roku do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych...

PIIT Poleca: V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

Za tydzień we czwartek 27 kwietnia 2017 r. w sali A Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbędzie się V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Wydarzenie to organizowane jest...

PIIT: Nowe propozycje regulacji w zakresie text and data mining - opinia Eksperta Izby

W ubiegłym miesiącu pojawiły się propozycje zmian do projektu Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i...

PIIT: Raport za 2016 rok

Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące działalności Izby. Izba podjęła wiele działań, w tym te o charakterze analitycznym. Raporty dotyczą branży teleinformatycznej, jej wpływu na gospodarkę i...

PIIT Patronat: Konferencja "ROK DO RODO. PRAWO-BIZNES-ORGANIZACJA. Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018"

Temat ochrony danych osobowych jest jednym z głównych zagadnień statutowych Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. W związku z przyjęciem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i...

PIIT Patronat: Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych to najważniejsze spotkanie przedsiębiorców realizujących kontrakty publiczne w Polsce, w trakcie którego poruszane są bieżące problemy sektora. Wydarzenie...

PIIT Patronat: Debata "Biznes z głową w chmurze. Nowe technologie a efektywność firm"

Cloud is the new black? Kolejna debata klubowa organizowana przez Executive Club odbędzie się już 23 marca 2017 w hotelu Regent w Warszawie pod hasłem „Biznes z głową w chmurze. Nowe technologie a...